5อุปกรณ์การแพทย์ต้องเตรียมเมื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

posted in: topic | 0

    5อุปกรณ์การแพทย์ต้องเตรียมเมื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม           กล่าวถึง5อุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องเตรียมเมือจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เช่น รถเข็นคนไข้ วอล์คเกอร์ เพราะหลังผ่าตัดต้องพักฟื้นที่บ้าน ต้องกายภาพหัดเดิน  จึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์การแพทย์บางรายการเตรียมไว้ เพิ่มเติม    #equibment 5อุปกรณ์การแพทย์ต้องเตรียมเมื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม           5อุปกรณ์แนะนำเหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม              –หม้อนอนพลาสติก              –วอล์คเกอร์ ( … Continued