เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20 ใช้ชั่งน้ำหนักเด็กทารก ชั่งได้สูงสุด 20 กก. ข้อมูลจำเพาะ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล PROGRESS RCS-20         PROGRESS RCS-20 ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับเด็กระบบดิจิตอล ขนาดเครื่องชั่ง กว้าง x ยาว x สูง 322x545x142 มิลลิเมตรปรอท ขนาดถาดรองเด็ก กว้าง x ยาว 270×545 มิลลิเมตร น้ำหนักเครื่องชั่ง ( รวมถาดรองเด็ก ) 2.6 … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กระบบสปริงRGZ-20

เกี่ยวกับ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กระบบสปริงRGZ-20  เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กระบบสปริงRGZ-20      เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กระบบสปริงRGZ-20  #RGZ20  ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กระบบสปริงRGZ-20 เเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กระบบสปริงRGZ-20 ชั่งน้ำหนักสูงสุดได้ 20 กิโลกรัม ค่าสเกลต่ำสุด 0-10 กิโลกรัม (50กรัม) 10-20กิโลกรัม(100กรัม) ขนาดของถาดวางตัวเด็ก (กxย) 260มม.x 545มม. ขนาดเครื่องชั่งพร้อมถาด (กxยxส) 325มม.x 545มม.x 153มม.