เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ความแตกต่าง

  เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า           หลายท่านเกิดปัญหาขณะเลือกเตียงผู้ป่วยเพื่อใช้ในบ้าน สับสนระหว่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ถึงความแตกต่าง บทความนี้กล่าวถึงข้อแตกต่างๆระหว่างเตียงผู้ป่วยหมุนไก เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงผู้ป่วย 1-5ไก ในแง่ต่างๆ เช่น ความสามารถในการปรับความสูง ปรับพนักขึ้นลง เพิ่มเติม   เตียงคนไข้,เตียงคนไข้ไฟฟ้า,เตียงผู้ป่วย1-5ไก#hospitalbed เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก -ประเภทของ เตียงคนไข้ เตียงผู่ป่วย แบ่งตามการบังคับ   เตียงคนไข้มือหมุน ปรับการเคลื่อนของเตียงผู้ป่วย โดยใช้มือหมุนไก ซึ่งมีทังแบบ 1ไก-5ไก เตียงคนไข้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งแบบ 1-5ไกเช่นกัน  -ประเภทเตียงคนป่วยแบ่งตามความสามารถในการปรับ เช่น สูง-ต่ำ … Continued