เลือกรถเข็นคนไข้ อย่างไรจึงจะเหมาะ

posted in: topic | 0

  เลือกรถเข็นคนไข้              ปัญหาที่ผู้เขียนพบบ่อยจากผู้ซื้อทั้งหน้าร้านและทาง websiteคือ จะเลือกซื้อรถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้สูงอายุอย่างไร เพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน หรือให้เหมาะกับผู้ป่วย รวมถึงงบประมาณที่ใช้ เพราะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบมาก บทความนจะแนะนำการเลือกโดยแยกตามการใช้งาน เช่น สำหรับเดินทาง รถเข็นคนไข้สำหรับใช้ที่บ้าน การเลือกโดยแยกตามสรีระของผู้ใช้ เช่น อ้วน ผอม การกล่าวถึงตามความสามารถในการช่วยตัวเองของผู้ป่วยก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน อาทิ นั่งงอเข่าได้หรือไม่ กำลังแขนดีหรือไม่ดีพอที่จะเข็นตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของงบประมาณของผู้ซื้อมาเกี่ยวข้องด้วย เพิ่มเติม        choosewheelchair เลือกรถเข็นคนไข้     -การเลือกรถเข็นตามน้ำหนักตัวคนไข้         … Continued