ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว

  ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่า ไม้เท้าใช้เฉพาะผู้สูงอายุ หรือคนที่มีปัญหาเรื่องการเดิน บทความนี้่ได้นำเสนอการใช้ไม้เท้าสำหรับคนทั่วไปเพื่อการท่องเที่ยว ” ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว ”  เพิ่มเติม        ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว#travel-stick ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว                ไม้เท้าเพื่อการท่องเที่ยว สามารถใช้ชนิดเดียวกับ ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ หรือไม้เท้าคนป่วย หรือไม้เท้าคนพิการ แต่ควรเลือกเป็นชนิดที่พับได้ นำ้หนักเบา วัสดุที่ใช้ควรเป็นชนิดอลูมินั่มอัลลอยด์ หัวสามารถคล้องกับมือได้ หรือ มีเชือกเพื่อคล้องกับมือหรือที่แขวน เพื่อความสะดวกเวลาจะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ถ่ายรูป ขนของ   ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว แขวนเพื่อความสะดวกเวลาไม่ใช้  … Continued