บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค

posted in: topic | 0

 

บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค

                        คนไทยมีนิสัยชอบทำบุญ ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสใด ทั้ง วันเกิด วันแต่งงาน วันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนถึงวันตาามประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน บริจาครถเข็นผู้ป่วย,บริจาครถเข็นผู้สูงวัย เป็นอีกทางเลือกของการบริจาค บทความ

donate wheelchair 300x205 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค

ลดราคาสำหรับผู้ต้องการซื้อรถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้สูงวัย ไปบริจาค
โดย add line @gertex แล้วพิมพ์ #บริจาครถเข็น หรือ โทร 022828342 , 0840887176
       #donateWheelchair 

บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค 

    สถานที่ที่คนชอบทำบุญบริจาครถเข็นผู้ป่วย,รถเข็นผู้สูงวัยหรือบริจาคสิ่งของอื่นๆ

          –การบริจาครถเข็นผู้ป่วย ตามสถานพยาบาล โรคพยาบาล เพื่อคนไข้ที่สูงวัย และคนไข้ทั่วไปที่มาโรงพยาบาลจะได้ใช้

          -การทำบุญกับผู้สูงอายุ ตามบ้านพักคนชราก็เป็นอีกหนึ่งของการทำบุญที่นิยมกัน โดยชวนเพื่อนๆ ญาติ จัดกิจกรรมบันเทิงให้ผู้สูงอายุ บริจาคสิ่งของ ต่างๆ เช่น บริจาครถเข็นผู้สูงวัย บริจาคอาหาร

homeforaid1 1 150x150 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาคhomeforaid2 1 150x150 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาคhomeforaid3 1 150x150 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาคhomeforaid6 1 150x150 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาคhomeforaid5 1 150x150 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุโมทนา กลุ่มสารสื่อรัก บธ. 20-22  บริจาคเพื่อผู้พิการยากไร้

 

      สิ่งที่นำไปบริจาค นอกจากอาหารขบเคี้ยว ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม แล้วการบริจาครถเข็นผู้ป่วย,รถเข็นผู้สูงวัย

ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจาก

  • ผู้สูงอายุมักเดินไม่ค่อยสะดวก บางท่านเดินไกลไม่ได้ 
    -รถเข็นผู้สูงวัย ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยทำได้สะดวกขึ้น เข่น พาท่านนั่งเที่ยว หรือ พาไปพบแพทย์
  • ปัจจุบัน ราคารถเข็นผู้สูงวัย ไม่สูง เช่นรุ่น FS809 ราคา 2900 บาท 
  • อายุการใช้งานนาน สามารถเก็บไว้ได้ ถ้ายังไม่ได้ใช้ ต่างจากยาและอาหาร
  • สามารถเลือกรุ่นที่ทนทาน การใช้งานง่าย  รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม เช่น รุ่น FS809

ท่านที่สนในจะนำรถเข็นผู้สูงวัยไปบริจาค สามารถสอบถามรายละเอียด รุ่น และราคาลดพิเศษสำหรับรถเข็นนำไปบริจาค ได้ที่ บ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก. 

contact 1 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค

      แนะนำรุ่นสำหรับบริจาครถเข็นผู้ป่วย,บริจาครถเข็นผู้สูงวัย

PHW809 300x300 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค FS809 2 300x300 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค

logoGERTEXmix 1 บริจาครถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.