รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

posted in: topic | 0

 

การบริจาครถเข็นผู้สูงอายุ อีกทางเลือกการบริจาค

         คนไทยมีนิสัยชอบทำบุญ ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสใด ทั้ง วันเกิด วันแต่งงาน วันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนถึงวันตาามประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รถเข็นผู้สูงวัยเป็นอีกทางเลือกในการบริจาคในโอกาสสำคัญต่างๆ

 

donate wheelchair 300x205 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

การบริจาครถเข็นผู้สูงอายุ อีกทางเลือกของการบริจาค

         -การบริจาครถเข็นตามสถานพยาบาล เพื่อคนไข้ที่สูงวัย และคนไข้ทั่วไปที่มาโรงพยาบาลจะได้ใช้

          -การทำบุญกับผู้สูงอายุ ตามบ้านพักคนชราก็เป็นอีกหนึ่งของการทำบุญที่นิยมกัน โดยชวนเพื่อนๆ ญาติ จัดกิจกรรมบันเทิงให้ผู้สูงอายุ นำสิ่งของอาหารไปบริจาค

homeforaid1 1 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาคhomeforaid2 1 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาคhomeforaid4 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาคhomeforaid3 1 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาคhomeforaid5 1 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาคhomeforaid6 1 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

  สิ่งที่นำไปบริจาค นอกจากอาหารขบเคี้ยว ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม แล้ว รถเข็นผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจาก

  • ผู้สูงอายุมักเดินไม่ค่อยสะดวก บางท่านเดินไกลไม่ได้ 
    -รถเข็นผู้สูงวัย ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยทำได้สะดวกขึ้น เข่น พาท่านนั่งเที่ยว หรือ พาไปพบแพทย์
  • ปัจจุบัน ราคารถเข็นผู้สูงวัย ไม่สูง เช่นรุ่น FS809 ราคา 2900 บาท 
  • อายุการใช้งานนาน สามารถเก็บไว้ได้ ถ้ายังไม่ได้ใช้ ต่างจากยาและอาหาร
  • สามารถเลือกรุ่นที่ทนทาน การใช้งานง่าย  รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม เช่น รุ่น FS809

ท่านที่สนในจะนำรถเข็นผู้สูงวัยไปบริจาค สามารถสอบถามรายละเอียด รุ่น และราคาลดพิเศษ สำหรับนำไปบริจาค ได้ที่ บ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก. 

contact 1 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

การบริจาครถเข็นผู้สูงอายุ รถเข็นที่แนะนำสำหรับการบริจาค

FS809 1 300x300 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

 

 

logoGERTEXmix 1 300x20 รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

Leave a Reply

Logged in as gertex thailand. Log out?

You may use these HTML tags and attributes:

<a href=”” title=””> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <s> <strike> <strong>

DBDverify  

dbd silver รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

Leave a Reply

Your email address will not be published.