รถเข็นเดินทาง

รถเข็นเดินทาง

รถเข็นเดินทาง

 

ปัจจุบันมีการนำรถเข็นผู้ป่วยมาใช้เป็น รถเข็นเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว

 ในการเลือกรถเข็นเพื่อใช้สำหรับเป็นรถเข็นเดินทางมีหลักการเลือกที่ควรคำนึงถึงคือ

  • รถเข็นเดินทางควรเป็นรถเข็นผู้ป่วยที่พับเก็บได้ เพื่อประหยัดที่ในการขนขึ้นรถ หรือ พาหนะต่างๆ เช่น เครื่องบิน
  • -ควรเป็นรถเข็นคนไข้ที่น้ำหนักเบา วัสดุที่ใช้ในการทำรถเข็นผู้ป่วยสำหรับเดินทางมักทำจากอลูมินั่มอัลลอยด์ มากกว่าที่จะใช้เป็นวัสดุเหล็กชุบโครเมี่ยม
  •  -ความสามารถในการรับน้ำหนักของรถเข็นเดินทางพิจารณาจากขนาดของผู้ใช้ เพราะรถเข็นแต่ละรุ่นจะรับน้ำหนักไม่เท่ากัน เช่น ความสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 110 กิโลกรัม
  • สำหรับล้อรถเข็นผู้ป่วยควรเลือกตามความสามารถของผู้นั่ง กล่าวคือ ถ้าผู้นั่งต้องการเข็นตัวเองได้ ควรเลือกรถเข็นผู้ป่วยล้อใหญ่ แต่ถ้าเป็นผู้ใช้ที่มีแขนไม่แข็งแรงไม่สามารถเข็นรถเข็นผู้ป่วยด้วยตัวเองได้ อาจใช้รถเข็นล้อเล็ก จะกะทัดรัด และมีน้ำหนักเบากว่า
  • -ยางล้อรถเข็นเดินทางควรเป็นยางตัน เนื่องจากมีความทนทาน ไม่ต้องคอยสูบลมบ่อยๆ
  • -ที่นั่งของรถเข็นผู้ป่วยที่เลือกควรจะนั่งสบาย ไม่เล็กจนเกินไป
  • -น้ำหนักของรถเข็นผู้ป่วยสำหรับเป็นรถเข็นเดินทาง ควรมีน้ำหนักไม่เกิน 14 กิโลกรัม  สำหรับในท้องตลาด รถเข็นผู้ป่วยน้ำหนักน้อยสุดอยู่ที่ประมาณ 8 กิโลกรัม
  • -พาหนะที่ใช้สำหรับการเดินทาง ถ้าเป็นรถเล็กมีท้ายรถไม่กว้างนัก ควรเลือดรถเข็นผู้ป่วยที่พับแล้วมีขนาดเล็กพอที่จะใส่ในท้องรถได้ แต่ถ้าต้องขึ้นเครื่องบิน ควรเลือกรุ่นที่มีกระเป๋าใส่ เพื่อสะดวกในการขนรถเข็นผู้ป่วยขึ้นเครื่องได้ง่ายคุณสมบัติรถเข็นคนไข้สำหรับใช้เดินทางที่กล่าวมานี้ เป็นแนวทางคร่าวๆในการเลือกรถเข็นผู้ป่วย เพื่อใช้ในการเดินทางนอกจากนี้ ควรคำนึงถึงสถานที่ทีจะท่องเที่ยวที่สามารถใช้รถเข็นเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้  

 

 

Leave a Reply