รถเข็นผู้ป่วย-ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน-ล้อยางลม

 

รถเข็นผู้ป่วย-ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน-ล้อยางลม

              แตกต่างในแง่ความเหมาะสม การดูแล ขนาดที่มีขาย การซ่อมแซม เพิ่มเติม

     unlike

รถเข็นผู้ป่วย-ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน-ล้อยางลม

รถเข็นคนไข้ล้อยางตัน รถเข็นคนไข้ล้อยางลม
Wheeled tons2 รถเข็นผู้ป่วย ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน ล้อยางลม Pneumatic wheels3 รถเข็นผู้ป่วย ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน ล้อยางลม
-เหมาะกับการเข็นบนพื้นเรียบ เพราะพื้นขรุขระจะกระเทือนกว่ายางลม -เวลาเข็นบนพื้นขรุขระจะกระเทือนน้อยกว่ารถเข็นคนไข้ยางตัน ส่วนพื้นเรียบไม่กระเทือนเช่นกัน
-ดูแลรักษาง่ายกว่าล้อยางลม เพราะไม่ต้องคอยสูบลม -การดูแลรักษายากกว่ารถเข็นยางตัน เพราะต้องคอยสูบลมเวลานิ่ม
-มีทั้งรถเข็นล้อเล็กและล้อใหญ่ -มีเฉพาะรถเข็นคนไข้ล้อใหญ่
-เวลาล้อเสียล้อใหญ่เปลี่ยนเฉพาะยางได้ ส่วนล้อเล็กต้องเปลี่ยนทั้งล้อ -เวลาล้อเสียเปลี่ยนเฉพาะยางได้

 

 

logoGERTEXmix 1 รถเข็นผู้ป่วย ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน ล้อยางลม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.