เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้

posted in: topic | 1

 

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้

              กล่าวถึงวิธีชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง แบบสปริงและแบบดิจิตอล เพิ่มเติม


วิธีชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 300x300 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วิธีใช้

    เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้  #use

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง2 300x300 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วิธีใช้

 

 


1  ดึงที่วัดส่วนสูงขึ้น ให้สูงพอที่จะวัดส่วนสูง
     

2  ขึ้นชั่งน้ำหนัก ควรถอดรองเท้าก่อนชั่งน้ำหนัก ดูสเกลให้ตรงศูนย์ ถ้าไม่ตรงให้ปรับที่ปุ่มปรับใต้แป้น ตำแหน่งต่างกันตามแต่ละรุ่น

3   ปรับที่วัดส่วนสูงให้แนบศีรษะ 

4   อ่านน้ำหนักที่แป้นชั่งน้ำหนัก  อ่านสวนสูงที่ไม้วัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง 
    TCS250LP 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วิธีใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วิธีใช้
    weightappJSA 180 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วิธีใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วิธีใช้
    backMenu 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วิธีใช้

  1. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ทั้งแบบดิจิตอล,คานเลื่อน,สปริง @gertex

    […] วิธีใช้เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง กล่าวถึงวิธีชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแบบสปริงและแบบดิจิตอลเพิ่มเติม […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.