เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด

posted in: topic | 1

 

หน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  ในแต่ละประเทศจะใช้หน่วยของน้ำหนักและหน่วยความสูงที่เหมือนกัน หรือ ต่างกัน หน่วยน้ำหนัก และ หน่วยความสูงในเครื่องชังน้ำหนักคน แบ่งเป็นหน่วยใหญ่ คือ ระบบเมตริก และ ระบบอิมพีเรียล

WEIGHTAPPARATUS เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง หน่วยชั่งและวัด

หน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 

     –  ระบบเมตริก ประเทศจำนวนมากใช้ระบบนี้

                น้ำหนักเป็น กรัม , กิโลกรัม

                 ความยาว เป็น เซ๊นติเมตร , เมตร

     – ระบบอิมพีเรียล ระบบอังกฤษ ใช้ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ

               น้ำหนัก-ปอนด์ (pound) 

               ความยาว-นิ้ว ,ฟุต

การแปลงหน่วย

           1 กิโลกรัม =2.20462262 ปอนด์

           2.54 ซม. = 1 นิ้ว 

 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

WEIGHTAPPARATUS เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง หน่วยชั่งและวัด

  • เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง 
    TCS250LP 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง หน่วยชั่งและวัดเครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง หน่วยชั่งและวัด
    weightappJSA 180 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง หน่วยชั่งและวัดเครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง หน่วยชั่งและวัด
    backMenu 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง หน่วยชั่งและวัด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

WEIGHTAPPARATUS เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง หน่วยชั่งและวัด
ดัชนีมวลกาย-ประโยชน์ที่ได้จากการแปลค่า

 

  1. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ทั้งแบบดิจิตอล,คานเลื่อน,สปริง @gertex

    […] เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด หน่วยน้าหนัก หน่วยความสูงที่ใช้ในเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสุงเพิ่มเติม […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.