เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ควรมีติดบ้านกรณีใด

posted in: topic | 0

 

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ควรมีติดบ้านกรณีใด

                    เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด หรือที่เรียกว่า oximeter   ที่นิยมใช้ อยู่ในรูปอุปกรณ์หนีบปลายนิ้ว  #ที่วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว  สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เพิ่มเติม

oxymeter 450x283 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ควรมีติดบ้านกรณีใด

   #oximeter

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

                    เครี่องวัดออกซิเจน หรือ Pulse oximetry คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วย

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ที่ปลายนิ้ว

                  เครี่องวัดออกซิเจนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย อยู่ในรูปแบบอุปกรณ์หนีบปลายนิ้ว อุปกรณ์นี้จะอ่านค่าออกซิเจนที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงที่ส่งมาบริเวณปลายนิ้ว โดยแปลผลเป็น “ค่าความเข้มข้นของออกซิเจน (oxygen saturation)” มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจะปล่อยแสงออกมาจากจุดกำเนิดแสงเพื่อผ่านผิวหนังบริเวณปลายนิ้วไปยังรูรับแสงที่อยู่อีกด้านของอุปกรณ์และคำนวณความเข้มข้นของแสงที่รับได้แล้วแปลค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้น

                  ในคนปกติ ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนอยู่ที่ 95-100 เปอร์เซ็นต์  ค่าความเข้มข้นที่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นบ่งชี้ภาวะที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาด่วน

สาเหตุที่ค่าความเข้มข้นออกซิเจนลดลง

                   ค่าความเข้มข้นออกซิเจนลดลงได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 • ภาวะขาดอากาศหายใจ
 • สำลัก โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่สำลักอาหาร หรืออาหารติดคอ
 • ปอดอักเสบติดเชื้อ
 • จมน้ำ
 • โรคที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอด เช่น มะเร็งปอด น้ำท่วมปอด ปอดรั่ว
 • สูดดมสารเคมีที่เป็นพิษต่อปอด
 • ระบบบหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ภาวะภูมิแพ้รุนแรง
 • นอนกรน (sleep apnea)

การมี เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ติดบ้านมีประโยชน์ต่อผู้ใดบ้าง     

                     ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการมีเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนติดบ้านไว้ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะหรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เช่น

 • ผู้ป่วยนอนกรน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้วัดความเข้มข้นออกซิเจนระหว่างนอนหลัง เพื่อการประเมินความรุนแรงของโรค ประเมินว่ามีภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับหรือไม่ และเพื่อติดตามผลการรักษาระหว่างใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างนอน
 • แพทย์บางท่านใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดสำหรับสังเกตความรุนแรงของการขาดออกซิเจนระหว่างการทำกิจกรรมที่ออกแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคทางเดินหายใจ และอาจใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดซึ่งต้องทดสอบในสถานพยาบาลเท่านั้น

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

MediLexicon International. (n.d.). Pulse oximetry: Uses and benefits. Medical News Today. Retrieved October 17, 2021, from https://www.medicalnewstoday.com/articles/318489.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.