เส้นเลือดขอด varicose vein

posted in: Uncategorized | 0

เส้นเลือดขอด Varicose veins บทความเกี่ยวกับเส้นเลือดขอด  กล่าวถึงความหมายเส้นเลือดขอด  สาเหต การรักษา 

               ขอขอบคุณบทความ นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

                                             นพ.จักรชัย บุณยวณิชย์

                                             แพทย์ศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์

                  รายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นเลือดขอด Varicose veins

เส้นเลือดขอด

   #varicousveins

เส้นเลือดขอด Varicose veins

                   หมายถึงภาวะที่มีการขยายตัวผิดปกติของหลอดเลือดดำในผิวหนังชั้นตื้นของขา

เส้นเลือดขอด กลไกการเกิด และanatomyของหลอดเลือดดำ
หลอดเลือดดำของขาและกลไกการเกิดเส้นเลือดขอดของขา

                         

                      หลอดเลือดปกติจะมีการไหลเวียนของเลือดกลับทางเดียวกัน แต่หลอดเลือดที่ผิดปกติ ลิ้นปิดเปิดผิดปกติ ไม่สามารถปิดกั้นได้ปกติ ทำให้เลือดบางส่วนไหลย้อนกลับ 


                         
ผู้ป่วยที่มีปัญหาเส้นเลือดขอดจะมีอาการแสดงได้หลากหลาย ตั้งแต่เห็นหลอดเลือดโป่งนูนที่ขาเล็กน้อย จนถึงมีแผลเส้นเลือดขอดเรื้อรังที่ขาซึ่งรักษาให้หายได้ยาก ในผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดขอดแบบรุนแรง

ภาวะต่างๆของเส้นเลือดขอด

                                                                         

สาเหตุของ เส้นเลือดขอด

                      ส่วนใหญ่เกิดจากผนังของหลอดเลือดและลิ้นกั้นกั้นเลือดในหลอดเลือดดำที่ขาผิดปกติ ก่อให้เกิดการไหลกลับของเลือดในหลอดเลือดดำของขา หรืออาจเกิดตามหลังการอุดตันของหลอดเลือดดำในผู้ป่วย ที่มีหลอดเลือดดำอักเสบ(phlebitis) ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ(deep vein thrombosis)  ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดดำ ระบบตื้นที่ขา เห็นเป็นเส้นเลือดขอดชัดเจนได้

                                                                          

 

Leave a Reply