3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด

posted in: Uncategorized | 0

 

3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด

           3 อุปกรณ์การแพทย์ที่ควรมีเตรียมไว้ประจำบ้านเในยุคโควิช19   ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว เครื่องวัดความดันโลหิต

รายละเอี่ยดเพิ่มเติม

%name 3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด 3forCovid19 450x302 3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด

 #4covid

3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด

          เนื่องจากอาการเบื้องต้นที่พบของผู้ป่วยโควิดที่พบบ่อยคือ ไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย นอกจากนี้อาการที่พบไม่บ่อย เช่น ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี อาการส่วนใหญ่สังเกตได้ ยกเว้นไข้ซึ่งต้องวัดด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย(เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย)

           อาการรุนแรงต่อมาคือ หายใจลำบากหรือหายใจถี่ เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว สำหรับอาการหายใจลำบากหรือหายใจถี่ทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำ ค่าออกซิเจนในเลือดสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้ว

          โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งใน 7 โรคเสี่ยงที่จะมีอาการหนักเมือติดเชื้อโควิด19 นอกเหนือจาก โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ,โรคไตวายเรื้อรัง ,โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคอ้วน ,โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน ดังนั้นจึงควรวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่วัดความดันโลหิตได้สูงควรพบแพทย์เพื่อรักษาให้ความดันปกติ เพื่อลดความรุนแรงของอาการลงกรณีติดเชื้อโควิด19  เครื่องวัดความดันโลหิตสามารถวัดความดันโลหิต และการเต้นของหัวใจ จึงควรมีไว้ประจำบ้าน

           สำหรับคนที่ติดเชื้อโควิด19 ถ้าอาการไม่รุนแรง ก่อนจะได้รับการรักษาจากหน่วยงานควรทำ Home Isolation อุปกรณ์ทั้ง 3 คือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว และเครื่องวัดความดันโลหิตเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อประเมินตัวเองที่บ้าน เมือมีอาการรุนแรงจะได้ติดต่อเพื่อขอรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานที่รักษาที่รัฐจัดให้ 

     -การวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ค่าที่ถือว้ามีไข้คือวัดได้สูงกว่า 37.5 องศาเซ็นติเกรด

thermometer 300x300 3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด

     -ค่าออกซิเจนในเลือด(SpO2)ที่วัดได้จากเครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว ถ้าต่ำกว่า 95% หมายถึงค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่ามาตราฐาน  ส่วนค่าชีพจร (Pulse Rate) ค่าปกติอยู่ระหว่าง 60ครั้ง/นาที – 100ครั้ง/นาที ถ้าค่าที่ได้ น้อยกว่าหรือมากกว่านี้ หมายถึงชีพจรผิดปกติ

oximeter 3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด

     -โดยปกติแล้วหากวัดค่าความดันโลหิตคนปกติจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งวัดจากการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ (ความดันช่วงบนและช่วงล่าง) แต่หากวัดแล้วได้ค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปถือว่ามีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง โดยหากต้องการความแน่นอนมากขึ้นควรวัดเพิ่มอีกหลังได้ค่าความดันโลหิตสูงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

              bloodpressuremonitor 3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด

       

gertex instrument 1 3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด
 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.