3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

 

3ศาสนสถานสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

       วัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ,วัดนางพญา,ศาลสมเด็จพระนเรศวร เพิ่มเติม3placePISANULOKE3 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

 

   3ศาสนสถานสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก #pisanuloke

3ศาสนสถานสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

                  พิษณุโลก เป็นอีกจังหวัดที่มีที่เที่ยว วัด มากมาย บทความนี้จะแนะนำ 3 ศาสนสถาน ที่ไม่ควรพลาดเมือพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

                3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

Pisanuloke nangpraya temple 150x150 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก Pisanuloke naresuan1 150x150 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก Pisanuloke nangpraya temple2 150x150 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก
 
 • -วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารมีพระพุทธชินราชเป็นประธาน
 • -วัดนางพญามีพระนางพญาเป็นประธาน
 • -ศาลสมเด็จพระนเรศวร ประดิษฐานองค์พระรูปพระนเรศวรเท่พระองค์จริงประทับนั่ง ศาลตั้งอยู่ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเก่า ซึ่งก็คือพระราชวังจันทน์เดิมนั่นเอง
  ทั้ง3 แห่งเป็นสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพิษณุโลก และตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางทำบุญวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดใหญ่

Pisanuloke puttashinnaras 240x300 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

    • -วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ” วัดใหญ่” มีพระพุทธชินราช ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานเป็นพระประทานอยู่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง พิษณุโลกมายาวนาน นับเป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งของทั้งจังหวัดพิษณุโลกและของประเทศไทย
       

                                         นอกจากสักการะพระพุทธชินราชแล้วยังสามารถพาผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหารได้อีกหลายแห่ง เช่น

Pisanuloke praloea2 201x300 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

พระเหลือ

Pisanuloke praloea 201x300 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

                                     -พระเหลือในศาลาพระเหลือซึ่งเป็นศาลาเล็กๆด้านหน้าวิหารพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่หล่อในสมัยพระยาลิไทจากทองสัมฤทธิ์ที่หลงเหลืออยู่จากการหล่อพระพุทธรูปสำคัญสามพระองค์ คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างเพียง 1 ศอกเศษ

                                
Pisanuloke putthashinaras 300x199 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางสักการะพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน

Pisanuloke nippan 300x201 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

                                            -วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน  มีลักษณะเป็นหีบศพบรรจุพระศพสีทองเหลืองอร่าม ตั้งอยู่บนฐานซึ่งลงรักปิดทองและประดับประดาลวดลายกระจกสวยงาม โดยที่ปลายด้านหนึ่งมีพระบาทยื่นออกมา ถือเป็นการจำลองสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า นับว่าเป็นโบราณสถานชิ้นสำคัญ คาดว่ามีที่วัดใหญ่ที่เดียว

 พระพุทธรูปสูง 9 เมตร

Pisanuloke watyai 300x215 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

                                               -พระพุทธรูปสูง 9 เมตร ยืนประทับกลางแจ้งแบบสงบนิ่ง ด้านหลัง  พระศรีมหาธาติ ตั้งตะหง่านโดดเด่น มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายใน 

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางทำบุญวัดนางพญา

            -วัดนางพญาเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุ(วัดใหญ่) วัดนางพญาไม่มีอุโบสถ มีแต่วิหาร มีพระประธานเป็นพระสมเด็จนางพญาเรือนแก้ว

 

วัดนางพญา พิษณุโลก

Pisanuloke nangpraya temple2 1 300x202 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

Pisanuloke nangpraya temple 1 212x300 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

วิหาร 5องค์สมเด็จพระนเรศวรและพระญาติ ประดิษฐานพระนเรศวร และประญาติ รวม5 พระองค์ 

พลับพลา5องค์ประดิษฐาน5พระองค์พระนเรศวร

Pisanuloke praloea 5person 300x195 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทาง นมัสการ5องค์สมเด็จพระนเรศวรและพระญาติ

Pisanuloke 5person 1 300x181 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

 

 

 

logoGERTEXmix 1 3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.