6วิธีห่างไกลCOVID-19

 

6วิธีห่างไกลCOVID-19

               บทความกล่าวถึงป้องกันอย่างไร ให้ห่างไกล covid-19  เช่น ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอด ไม่ควรยืนเบียดกันโดยไม่ทิ้งระยะห่าง เพิ่มเติม

covidall 6วิธีห่างไกลCOVID 19
ขอบคุณรูปบางส่วนจาก มูลนิธิเภสัชกรชุมชน สสส และ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

      #clovid

6วิธีห่างไกลCOVID-19

1 กินร้อน หนึ่งในหนึ่งใน 6วิธีห่างไกลCOVID-19

eathotfood 6วิธีห่างไกลCOVID 19

              ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า อาหารที่ซื้อกลับบ้านบางชนิด ถ้าอุ่นซ้ำได้ ควรอุ่นใหม่ก่อนทาง เช่น ถั่วลิสงต้มควรนึ่งอีกครั้งก่อนทาน จะได้ฆ่าเชื้อที่ติดมากับเปลือก

2 ช้อนกลาง หนึ่งในหนึ่งใน 6วิธีห่างไกลCOVID-19

middlespoon 6วิธีห่างไกลCOVID 19

              ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง และงดใช้แก้วน้ำร่วมกันเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 

3 ล้างมือ หนึ่งในหนึ่งใน 6วิธีห่างไกลCOVID-19

7processwashhand 150x150 6วิธีห่างไกลCOVID 19

               หมั่นล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธี  ( วิธีล้างมืออย่างถูกต้อง7ขั้นตอน )

4 สวมหน้ากาก

         สวมหน้ากากประจำ โดยเลือกหน้ากากตามความเหมาะสม เนื่องจากหน้าการยุคแห่ง covid-19 บางรุ่นจะขาดแคลน ควรเลือกรุ่นที่เหมาะสม

4.1 ผู้ไม่ป่วย ควรสวมหน้าการผ้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ สำหรับหน้ากากผ้ามีหลายรุ่น บางรุ่นทำพิเศษมีทีสอดแผ่นกรอง 

ข้อดีของหน้ากากผ้า 

-สามารถซักได้ และนำมาใช้ได้อีก 

-เป็นการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม

-เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้หน้ากากทางการแพทย์ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง

covid4 150x150 6วิธีห่างไกลCOVID 19
หน้ากากผ้ามีที่สอดไส้กรอง
covid5 150x150 6วิธีห่างไกลCOVID 19
หน้ากากธรรมดา

 

               

          

 

 

 

 

 

 

4.2 ผู้ป่วย ควรสวมหน้ากากทางการแพทย์ เพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อแก่บุคคลอื่น

covid6 150x150 6วิธีห่างไกลCOVID 19

4.3 บุคลากรทางการแพทย์สาธารณ ควรสวมหน้ากากทางการแพทย์ และ หรือ หน้ากากN95

 

doctormask1 150x150 6วิธีห่างไกลCOVID 19
ขอบคุณ ภาพโดย succo จาก Pixabay

 

 เนืองจากบุคลากรเหล่านี้จำเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และต้องดูแลผู้ป่วยด้วยโรคอื่นๆทั้งโรงพยาบาล

5 งดเดินทาง

travell 6วิธีห่างไกลCOVID 19

       ช่วงที่เชื้อระบาดมากๆควรอยู่กับบ้าน ควรงดการเดินทางไปพื้นที่กลุ่มเสี่ยง

6 รักษาระยะห่าง social distancing

    socialdistance 6วิธีห่างไกลCOVID 19

           เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

 

 

gertex instrument 1 6วิธีห่างไกลCOVID 19

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.