ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

posted in: Uncategorized | 0

 

 

ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง  Antigent test kid เครื่องมือเบื้องต้นที่จะนำมาใช้คัดกรองโควิด 19 สามารถใช้ทดสอบด้วยตัวเอง รู้ผลภายใน 15 นาที ปัจจุบันได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาหลายยี่ห้อ มีทั้งการทดสอบโดยเก็บตัวอย่างในโพรงจมูก ,ในน้ำลาย สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ลดกว่าเดิมช่วงออกใหม่ๆมาก รายละเอียดเพิ่มเติม

ATKall 450x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

 

   #ATK

ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง   รายละเอียด

             ATK   Antigent test kid    หลักการโดยตรวจหาตัวแอนติเจน (Antigen) ของ SAR-CoV-2 โดยเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกหรือลำคอ หรือใช้น้ำลาย ใช้งานง่าย รู้ผลเร็วเพียง 15 นาที ปัจจุบันหลายบริษัทนำเข้า การเลือกซื้อ อันดับแรก ต้องดูว่าผ่านการรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่   โดยตรวจสอบได้จากเวปไซด์อย. นอกจากนี้ยังต้องดูว่า ATKนั้นๆมีผลการตรวจความแม่นยำ กี่เปอร์เซ็นต์ ควรเลือกที่ได้ผลการแปรผล แม่นยำไม่ต่ำกว่า 95 %   วิธีการตรวจ เลือกแบบการเก็บตัวอย่างเยื่อเมือกในโพรงจมูก หรือการตรวจโดยเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย อันดับสุดท้ายที่ควรพิจารณาคือ ราคา ปัจจุบันราคา ATK ลดลงมาก 

ผู้ที่ควรใช้  ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

             คือผู้ที่เสี่ยงต่อการการติดเชื้อ หรือผู้ที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง

1 ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสียง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)

2 ผู้ที่สงสัยว่ามีอากาารติดเชื้อ : มีไข้ ได จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก

3 ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด 

4 ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

การอ่านผลและการปฏิบัติตัวหลังตรวจ  ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

           ก่อนทำการตรวจ ควรอ่านคู่มือการใช้ให้ละเอียด โดยอ่านจากคู่มือที่แนบมาในชุดตรวจ หรือ อ่านจาก QRcodeที่แนบมากับคู่มือ ซึ่งมักจะนำเสนอในรูปวีดีโอ 

วิธีตรวจ 450x427 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

            การแปรผล

ผลตรวจ2 368x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

1 หากผลเป็น +  เดิมถ้าให้ผลบวก ต้องทำการตรวจยืนยันด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (Gold Standard) คือ RT-PCR อีกที ปัจจุบัน บางแห่งยอมรับผลบวกจากการตรวจ ATK แล้ว สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยติดต่อหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยโควิดซึ่งมีอยูหลายหน่วยงานและหลายช่องทาง  เพื่อลงทะเบียนคนไข้ และรับการรักษาต่อไป เช่น สปสช.โทร 1330 , โรงพยาบาลที่เคยรักษา  และก่อนที่จะเข้ากักตัวรักษา ควรแยกตัวเองออกจากคนอื่นโดยเฉพาะคนในบ้าน เพื่อป้องกันการติดต่อ

2 หากผลเป็น- ให้ตรวจอีกครั้ง หลังจากครั้งแรก 3-5 วัน

3 หากแปลผลไม่ได้ ให้ตรวจซ้าอีกครั่ง

 

ตัวอย่าง ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

1 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง  ที่เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก

 

Deepblue ATK 2 4 450x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

ATK HIPBIOtech 450x357 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

ATK LEPU 450x357 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

 

 

 

 

atk IVD1 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

2 ATK  ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลาย

ATK WISETest 450x357 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

PCL ATK.2 450x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

 

        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ATKHIP            ATKall
 
ATK SARS-CoV 2Antigen Detection Kit HIPBIOtech ชุดตรวจโควิดโดยเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก 

ATKHIP2 450x321 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

วิธีใช้ชุดตรวจ

ATKพิมพ์โบชัวร์ 450x297 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

 

 

   ATKLEPU

ATK SARS-CoV 2Antigen Rapid Test  Kit LEPU MEDICAL ชุดตรวจโควิดโดยเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก 

ATK LEPU 450x357 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

วิธีใช้ชุดตรวจ

ATKLepuInstruction 450x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

   ATKGSD

GSD Novagen website 1 450x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

วิธีใช้ชุดตรวจ

GSD NovagenInstruction website 446x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

 

   ATKWESE

ATK WISETest ชุดตรวจโควิดโดยเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย

ATKWISETest 709x1024 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

วิธีใช้ชุดตรวจ

ATKwiseTestinstruction 307x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

     ATKPCL

 

AT KPCL 333x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

วิธีใช้ชุดตรวจ

ATKPLCinstruction 319x450 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   updateATK

 

รวม 2022 05 ATKชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.