โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน

posted in: topic, topic-health | 1

 

โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน

Atherosclerosis step3 150x150 โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย  เป็นโรคที่มีสาเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อายุที่มากขึ้น เพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิง และสาเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น การควบคุมความดันสูงในผู้ป่วยความดันสูง การควบคุมเรื่องอาหาร ซึ่งจะกล่าวละเอียดในบทความนี้
 • โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันและยืดหยุ่นได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีไขมมันเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้สะดวก หรือหยุดชะงักไป ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ หัวใจวาาย และอาจเสียชีวิตได้
 • Atherosclerosis step1 150x150 โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน
  Atherosclerosis step2 150x150 โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน
  Atherosclerosis step3 150x150 โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน

                   ขอบคุณรูปจาก แผ่นพับสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร และสปสช.

 • ปัจจัยเสียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • -อายุที่มากขึ้น
 • -กรรมพันธ์ มีพ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคนี้
 • -น้ำหนักเกินมาตรฐาน อ้วน หรือมีไขมันในเลือดสูง.………..***ควบคุมได้
 • -รับประทานอาหารที่มัน เค็มจัด ประจำ.………..***ควบคุมได้
 • -มีความเครียดเป็นประจำ
 • -ขาดการออกกำลังกาย..………..***ควบคุมได้
 • -การสูบบุหรี่..………..***ควบคุมได้
 • -เป็นโรคเบาหวาน หรือมีความดันโลหิตสูง.………..***ควบคุมได้
 • อาการผิดปกติที่อาจสังเกตได้เมื่อมีโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนถูกกด บีบรัด อาจเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ด้านซ้าย แขนขา คอ ขากรรไกร หรือ หลัง
 • เหนื่อย หายใจลำบาก
 • เหงื่อออก ใจสั่น หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม
 • หัวใจวาย หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้
 • กรณีสังเกตอาการเหล่านี้รีบพบแพทย์ฺทันที
 • การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • จากบทความข้างต้น จะเห็นว่า มีปัจจัยเสี่ยงของโรคอยู่หลายประการทีควบคุมได้  ดังนั้นถ้าเราดูแลตนเองให้ห่างไกลจากปัจจัยเหล่านี้จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีขึ้น
 • ด้านการรับประทานอาหาร
 • -ด้านการคุมน้ำหนักตัว
 • -ด้านการคุมไขมันและน้ำตาลในคนมีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 • -ด้านการออกกำลังกาย
 • -การงดสูบบุหรี่
 •    รับประทานอาหาร
 •  การดูแลตนเองด้านอาหารให้ห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด
 •         1 กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ อยากหลากหลาย และ มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน nutrition 300x235 โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน
 •                -ในแต่ละวันให้จัดสัดส่วนอาหารให้เหมาะสม ตามปิรามิดอาหาร  เช่น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เน้น ผัก ผลไม้ 
 •                -หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันหรือมีโคเลสเตอรอลสูง เข่น ไขมันสัตว์ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง เนย ครีม เป็นต้น 
 •                -ลดอาหารที่เค็มจัด หวาานจัด 
 •                -กินผัก ผลไม้รสไม่หวานให้มากขึ้น และครบทั้ง 5 สี ได้แก่ สีน้ำเงินม่วงแดง สีเขียว ขาว เหลืองส้ม และสีแดง เพื่อเพิ่มวิตตามิน เกลือแร่ และระบบภูมิคุ้มกันโรค
 •  
 •  ควบคุมน้ำหนักตัว
 • .
 •         2  การควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยใช้ค่าของ BMI  เป็นตัวพิจรณา ( รายละเอียดการหาค่า BMI และ การแปรผล ) อย่าปล่อยให้ค่า BMI เกินเกณฑ์มาตร ฐาน เพราะถ้า BMI มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จะเพิ่มความเสี่ยงของ อ้วนลงพุง โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • .
 •  

โปรดติดตามตอนต่อไป

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เตียงคนไข้ ที่นอนลม โต๊ะคร่อมเตียง เสาน้ำเกลือ รถเข็นคนไข้ ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน เครื่องวัดความดัน cosanal lecithin fish oil

 

 1. 7โรคพึงระวังในผู้สูงวัย - gertexhealthshop.com

  […]                  การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคหัวใจและหลอดเลือด , ควบคุมไขมันร้ายสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด , วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต , ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.