เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย ควรมีติดบ้าน

posted in: topic, topic-thermometer | 0

  เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย ควรมีติดบ้าน เนื่องจากไข้ เป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติร่างกายในหลายๆโรค เพิ่มเติม         thermometer         เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายควรมีติดบ้านเพื่อดูว่ามีไข้หรือไม่ เนื่องจากไข้ เป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติร่างกายในหลายๆโรค อาการไข้บางครั้งสามารถรักษาเองที่บ้านได้ แต่บางกรณีถ้าไข้สูงมาก หรือมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยบ่งบอกถึงการเป็นโรครุนแรงที่ต้องพบแพทย์ด่วน  บทความกล่าวถึง เกณฑ์ของอุณหภูมิที่ถือว่ามีไข้, สาเหตุของไข้จากโรค ภาวะต่างๆ , ภาวะที่ต้องส่งต่อยังแพทย์ด่วน , จะป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิดโรค การวัดอุณหภูมิทางปาก รักแรั และทวารหนัก            ค่าอุณหภูมิที่ถือว่ามีไข้     … Continued