เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย ควรมีติดบ้าน

posted in: topic | 0

 

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย ควรมีติดบ้าน เนื่องจากไข้ เป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติร่างกายในหลายๆโรค เพิ่มเติม

banner2 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย ควรมีติดบ้าน

     

  thermometer

        เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายควรมีติดบ้านเพื่อดูว่ามีไข้หรือไม่ เนื่องจากไข้ เป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติร่างกายในหลายๆโรค อาการไข้บางครั้งสามารถรักษาเองที่บ้านได้ แต่บางกรณีถ้าไข้สูงมาก หรือมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยบ่งบอกถึงการเป็นโรครุนแรงที่ต้องพบแพทย์ด่วน  บทความกล่าวถึง เกณฑ์ของอุณหภูมิที่ถือว่ามีไข้, สาเหตุของไข้จากโรค ภาวะต่างๆ , ภาวะที่ต้องส่งต่อยังแพทย์ด่วน , จะป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิดโรค

การวัดอุณหภูมิทางปาก รักแรั และทวารหนัก

           ค่าอุณหภูมิที่ถือว่ามีไข้

          37.6-38.4 C : มีไข้ต่ำ (low grade fever)
          38.5-39.4 C : มีไข้ปานกลาง (moderate grade fever)
          39.5-40.4 C : มีไข้สูง (high grade fever)
          > 40.5 C : มีไข้สูง (hyperpyrexia)

         

 เกณฑ์ชี้ว่ามีไข้ แบ่งตามอายุ

               ค่าอุณหภูมิที่ถือว่าเป็นไข้ แบ่งตามอายุดังนี้

 -ทารกมีไข้เมื่ออุณหภูมิของร่างกายเกิน 100.4 ° F (38 ° C)

 – เด็กมีไข้เมื่ออุณหภูมิเกิน 99.5 ° F (37.5 ° C)

 – ผู้ใหญ่มีไข้เมื่ออุณหภูมิเกิน 99-99.5 ° F (37.2-37.5 ° C)

         

ตัวอย่างเทอร์โมมิเตอร์ 

             ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้เป็นตัวเลข 
             อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัส

 

              

Leave a Reply

Your email address will not be published.