ติดต่อเวลามีปัญหา

posted in: GERTEXhomepage | 0

ติดต่อเวลามีปัญหา ได้ทั้งโดยตรงกับทางบริษัท และ ติดต่อผ่านหน่วยงานราชการ ติดต่อ    #contact          กรณีซื้อสินค้าแล้วมีปัญหามีขั้นตอนการร้องเรียนดังนี้                      1 ติดต่อบริษัทเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล ได้หลายช่องทาง ดังนี้                            … Continued