รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

 

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง เมืองจิงโจวในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว  ขงเบ้งแนะนำให้เล่าปี่ยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้ และได้ปกครองอยู่ร่วมสิบปี ดังนั้นจึงมีรูปปั้นของท่านอยู่หลายแห่ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ กำแพงเมืองโบราณจิวโจว ศาลเจ้ากวนอู ติดตามเพิ่มเติม

chewcho7 300x241 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

 

      #chewchoa

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเกงจิ๋ว)

                   อยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้ากวนอู สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแต่มาบูรณะใหม่ในราชวงศ์ชิง มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบนซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี กำแพงเมืองตั้งบนฝั่งของแม่น้ำ หลังกำแพงจะเห็นซุ้มสวยงามมาก เมื่อมองจากอีกผั่งของแม่น้ำ ระหว่างทางเดินข้ามสะพานไปยังกำแพงเมืองจะเห็นรูปปั้นท่านกวนอูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ริมแม่น้ำแยงซี

   chewcho1 300x169 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจวchewcho4 300x165 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

chewcho2 300x237 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

 

ศาลเจ้ากวนอู                            

            ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนี้ ที่นี่เมื่อก่อนเชื่อกันว่าเป็นตำหนักของกวนอูอยู่ ในสมัยที่กวนอูปกครองเมืองเกงจิ๋ว ชม

ศาลเจ้ากวนอู  ภายในมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษ์ยืนอยู่ซ้าย-ขวาภายในศาลเจ้า

chewcho14 300x165 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

chewcho10 300x171 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

รูปปั้นของพี่น้องร่วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ในสวนท้อ

chewcho5 300x250 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

กำแพงเมืองในส่วนที่เป็นศาลเจ้ากวนอูสามารถขึ้นไปได้ บนกำแพงเมืองสามารถชมทิวทัศน์เมืองได้ จะเห็นธงประจำของท่านกวนอู เขียนแซ่ของท่านเป็นตัวเต็ม คือ กวน

chewcho8 205x300 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจวchewcho6 193x300 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

รูปปั้นท่านกวนอู ขี่ม้าถืออาวุธประจำตัว คือ ง้าวมังกรเขียวรูปจันทร์เสี้ยว ดูองอาจผึ่งผายมาก

chewcho12 202x300 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

รูปปั้นท่านกวนอูในอิริยาบถอื่นๆ

chewcho9 242x300 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

 

 

            ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูในเรื่องการทำธุรกิจ เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง 

              นับว่าเมืองจิวโจวมีสถานที่สำคัญ และ น่าสนใจ เหมาะจะพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทาง , ใช้ไม้เท้า เที่ยวชม ตามรอยสามก็ก ประวัติศาสตร์ที่ชนรุ่นหลังติดตามมาตลอด

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบา

รถเข็นเดินทาง-travelwheelchair 
FS804LABJ 1 3 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจวFS800LAJ 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว
PHW863LABJ 2 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจวPHW871LBJ 2 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว
FS805LABJword 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจวFS871LBJnewest 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว
FS879LAJ 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจวPHW868LAJnew 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว
FS907LABH1new 1 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจวbackMenu 150x150 รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

Leave a Reply

Your email address will not be published.