รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง เมืองจิงโจวในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว  ขงเบ้งแนะนำให้เล่าปี่ยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้ และได้ปกครองอยู่ร่วมสิบปี ดังนั้นจึงมีรูปปั้นของท่านอยู่หลายแห่ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ กำแพงเมืองโบราณจิวโจว ศาลเจ้ากวนอู ติดตามเพิ่มเติม

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว แผนที่

 

      #chewchoa

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้าท่องเที่ยว เมืองจิวโจว

กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเกงจิ๋ว)

                   อยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้ากวนอู สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแต่มาบูรณะใหม่ในราชวงศ์ชิง มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบนซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี กำแพงเมืองตั้งบนฝั่งของแม่น้ำ หลังกำแพงจะเห็นซุ้มสวยงามมาก เมื่อมองจากอีกผั่งของแม่น้ำ ระหว่างทางเดินข้ามสะพานไปยังกำแพงเมืองจะเห็นรูปปั้นท่านกวนอูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ริมแม่น้ำแยงซี

   

 

ศาลเจ้ากวนอู                            

            ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนี้ ที่นี่เมื่อก่อนเชื่อกันว่าเป็นตำหนักของกวนอูอยู่ ในสมัยที่กวนอูปกครองเมืองเกงจิ๋ว ชม

ศาลเจ้ากวนอู  ภายในมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษ์ยืนอยู่ซ้าย-ขวาภายในศาลเจ้า

รูปปั้นของพี่น้องร่วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ในสวนท้อ

กำแพงเมืองในส่วนที่เป็นศาลเจ้ากวนอูสามารถขึ้นไปได้ บนกำแพงเมืองสามารถชมทิวทัศน์เมืองได้ จะเห็นธงประจำของท่านกวนอู เขียนแซ่ของท่านเป็นตัวเต็ม คือ กวน

รูปปั้นท่านกวนอู ขี่ม้าถืออาวุธประจำตัว คือ ง้าวมังกรเขียวรูปจันทร์เสี้ยว ดูองอาจผึ่งผายมาก

รูปปั้นท่านกวนอูในอิริยาบถอื่นๆ

 

 

            ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูในเรื่องการทำธุรกิจ เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง 

              นับว่าเมืองจิวโจวมีสถานที่สำคัญ และ น่าสนใจ เหมาะจะพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทาง , ใช้ไม้เท้า เที่ยวชม ตามรอยสามก็ก ประวัติศาสตร์ที่ชนรุ่นหลังติดตามมาตลอด

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบาพับเก็บได้

รถเข็นเดินทางPHW871LBJรถเข็นผู้ป่วย fs804labj
รถเข็นคนไข้เดินทางFS804LABJรถเข็นเดินทาง ergolite

Leave a Reply