โรคหัวใจและหลอดเลือด

posted in: topic, topic-health | 1

 

โรคหัวใจและหลอดเลือด

              อาการ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน

CHD1 1 300x222 โรคหัวใจและหลอดเลือด CHD2 1 300x198 โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

โรคหัวใจและหลอดเลือด

เป็นโรคที่เกิดจากการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด (malformation of the heart or the large blood vessels near the heart ) เหตุที่เราต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับโรคนี้ เนื่องจาก

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุหลักของการตายอันดับ 1 ของโลก

ทุกๆ 15 นาที มีคนไทยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

อัตราการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในคนไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันพบในคนที่มีอายุน้อยลง

ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงของโรค

การเกิดโรคเป็นไปอย่างช้าๆ จะแสดงอาการเมื่อเส้นเลือตตีบมากแล้ว

โรคหลอดเลือดแดงแข็งสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวัน

ส่วนหนึ่งของสาเหตุสามารถควบคุมได้ การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดอัตราเสี่ยง สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และการสูญเสียคุณภาพชีวิต ลงได้

อาการของโรคหัวใจขาดเลือด…..

-เหนื่อยเวลาออกกำลังกาย

-ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ

-เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก

-ขาเท้าบวม

-ปลายมือปลายเท้าเขียว ซึ่งเหมือนอาการเตือนของอาการรุนแรงที่จะตามมา

-เป็นลมหมดสติ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ( coronary heart disease ) -CHD

ปัจจัยที่ควบคุมได้ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
ความดันโลหิตสูง อายุ
เบาหวาน เพศ
ระดับไขมันในเส้นเลือด ประวัติครอบครัว
สูบบุหรี่  

หากพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ จะเห็นว่า ปัจจัยทีมีผลจะมีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ และปัจจัยที่ควบคุมได้ กล่าวคือ

ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ..

อายุยิ่งมาก โอกาสที่จะเป็นโรคเลือดหัวใจยิ่งมากขึ้น แต่จากการวิจัยพบว่า ปัจจุบันโรคหลอดเลือดแข็งเริ่มพบได้ตั้งแต่อายุน้อย

จากการวิจัยพบว่า ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้หญิง

ประวัติครอบครัว ถ้ามีบุคคลในครอบครัวเป็น คนในครอบครัวนั้นจะมีโอกาสเป็นมากกว่า คนที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่มีคนเป็น

ปัจจัยที่ควบคุมได้..

โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิตโรคหัวใจ โรคได โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อัมพาต

-โรคความดันโลหิตสูงมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะตรวจไม่พบสาเหตุ เชื่อว่าเกิดจาก 2 ปัจจัยใหญ่ คือ

กรรมพัุนธ์

สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้ เช่น ภาวะอ้วน เบาหวาน การรับประทานอาหารรสเค็ม การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ ภาวะเครียด เป็นต้น

-ส่วนความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุพบได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ผู้ป่วยในกลุ่มนี้แม้จะพบเป็นจำนวนน้อย แต่ก็มีความสำคัญ เพราะบางโรคอาจรักษาให้หายขาดได้ สาเหตุที่พบบ่อย คือ

โรคไต 

หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบ 

ยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำเนิด 

หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจตีบ

เนื้องอกของต่อมหมวกไต

เราสามารถลดความเสี่ยงของโรคความดันซึ่งเป็นสาเหตุของโตคหลอดเลือดหัวใจ โดยออกกำลังกายสมำเสมอ งดอาหารรสเค็ม งดสูบบุหรี่ ควรตรวจเช็คความดันเสมอ สำหรับคนที่เป็นโรความดันโลหิตสูง ต้องหมั่นเช็คความดัน ควรมีเครื่องวัดความดันไว้ประจำบ้าน ควรพบแพทย์สมำ่เสมอ และมีระเบียบในการรับประทานยา

โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคนี้มีความรุนแรงสืบเนื่องมาจาก การที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม โดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงาน ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

ข้อแนะนำในการปฎิบัติตนเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพือป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

-การระวังเรื่องอาหาร

1. ลดการบริโภคน้ำตาลโดยการหลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลลงไปในอาหารที่คุณทาน อ่านฉลากของสินค้าที่จะซื้อหรือจะรับประทาน เพื่อทราบถึงปริมาณแป้งและน้ำตาลที่จะได้รับ

2. ลดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่คุณทานเข้าไปในแต่ละวัน โดยสิ่งที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงนั่นก็คืออาหารที่มีสีขาวต่างๆ เช่น มันฝรั่ง , ข้าว และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตจากแป้ง เช่น ขนมปัง

3. เพิ่มปริมาณเส้นใยต่างๆไปในอาหารของคุณ เช่น ผัก

CHD3 1 150x150 โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

สำหรับอัตราส่วนของ แป้ง ผัก และโปรตีน ให้ใช้อัตราส่วนเป็น แป้ง และ โปรตีน อย่างละ 1/4 ส่วน สำหรับผัก เป็น 2/4 ส่วน นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่ม ผลไม้ที่ไม่หวานมาก เช่น แอปเปิ้ล และเพิ่มนมได้วันละ 1 แก้ว ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

 

การออกกำลังกาย : ถ้าคุณสามารถจัดการกับเวลาและเงินทองได้ ให้เข้าฟิตเนสหรือยิมแล้วออกกำลังอย่างน้อย 3 ครั้งต่ออาทิตย์ ถ้าคุณทำไม่ได้แบบนั้น บางทีการเดินอย่างกระฉับกระเฉงก็พอจะทดแทนกันได้

-ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่บ้านอย่างสมำเสมอ ด้วยเครื่องตรวจเบาหวาน ซึ่งปัจจุบันราคาไม่สูงและใช้ง่าย

ระดับไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม กล่าวตือ มีความผิดปกติหลายรูปแบบ

ไตรกลีเซอไรด ( TG ) สูง

แอลดีแอล-โคเลสเตอรอล ( LDL )สูง

เอชดีแอล-โคเลสเตอรอล( HDL ) ตำ่

การมีระดับไขมันในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุของภาวะไขมันผิดปกติในเลือด

ไขมันผิดปกติในเลือดปฐมภูมิ เนื่องจากกรรมพันธ์

ไขมันผิดปกติในเลือดทุติยภูมิ มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เช่น จากโรคอื่นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด เช่น ภาวะโรคได โรคไทรอยด์ผลิตฮอโมนไทรอยได้ต่ำกว่าปกติ โรคเบาหวาน ยาบางตัวเช่น ยาฮอโมน ยาขับปัสสาวะ

ไขมันผิดปกติจากอาหาร

การสูบบุหรี่ พิษของบุหรี่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคและความทรุดโทรมกับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย สกหรับผลต่อหัวใจ จะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันเลือดจะสูงขึ้น และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เตียงคนไข้  โต๊ะคร่อมเตียง เสาน้ำเกลือ รถเข็นคนไข้ ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน เครื่องวัดความดัน

logoGERTEXmix 1 300x20 โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

  1. 7โรคพึงระวังในผู้สูงวัย - gertexhealthshop.com

    […]                  การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคหัวใจและหลอดเลือด , ควบคุมไขมันร้ายสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด , วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต , ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.