สายด่วนฉุกเฉิน

posted in: topic, topic-health | 0

smartPHONE11 1 300x291 สายด่วนฉุกเฉิน

สายด่วนฉุกเฉินที่ควรทราบ และจดไว้ในที่สังเกตุเห็นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือต้องการปรึกษา

1130         สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. )

1166          สายด่วน ร้องทุกข์ คุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. )

1300          สายด่วน ศูนย์ประชาบดี

1323          สายด่วน ปรึกษาสุขภาพจิต

1506          สายด่วน สำนักงานประกันสังคม ( สปส. )

1554           หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.

1555           สายด่วน กรุงเทพมหานคร

1556            สายด่วน ผู้บริโภคกับอย.

1663            สายด่วน ปรึกษาเิดส์ และท้องไม่พร้อม

1667            สายด่วนฮอทไลน์ คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)

1669            ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร

1691             ศูนย์ส่งกลับ และรถพยาบาล  กรมตำรวจ

022136793  ศูนย์รับปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์

022823892   ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และ สตรี

0807752673  ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา

ด้วยความปารถนาดี จาก www.gertexhealthshop.com  เครื่องมือแพทย์ : รถเข็นผู้ป่วย เตียงคนป่วย ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยพยุงตัว และสินค้าสำหรับผู้ป่วยอื่นๆ

gertex instrument 1 300x16 สายด่วนฉุกเฉิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.