ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข

 

ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยทั้งรูปธรรม และ นามธรรม เช่น สถานที่พักผ่อน อารมณ์ เพิ่มเติม

4elder 300x226 ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข     elder

เมื่อมีผู้สูงวัยในบ้าน ควรจัดสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครื่องมือเครื้องใช้ต่างๆให้ปลอดภัย เนื่องจากมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เข่น กระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ สมอง ส่งผลให้การเคลื่อนไหว การทรงตัว ไม่ดีเท่าที่ควร โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีได้มาก เช่น หกล้ม ตกบันได ลื่นล้ม

สิ่งที่ต้องคำนึงให่เหมาะสมและถูกวิธีสำหรับผู้สูงวัยทั้งรูปธรรมและนามธรรม
สถานที่ ห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ
อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ไม้เท้า รถเข็นผู้สูงวัย
-วิตตามิน อาหารเสริม ต่าง
-กิจวัตรประจำวัน
-ด้านอารมณ์
-ด้านการใช้ความคิด
-ด้านสังคม

 place

สถานที่ ห้องต่างๆ

ห้องน้ำ
-ควรอยู่ใกล้ห้องนอน

-สำหรับโถนั่งถ่ายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นห้องน้ำแบบโถนั่ง กรณีที่เป็นโถแบบนั่งยองควรมีเก้าอี้นั่งถ่ายครอบก่อนนั่ง หรือ รถเข็นนั่งถ่ายกรณีผู้สูงวัยเดินไม่สะดวก

seat toilet ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข
โถส้วมแบบนั่ง
wheelchair9 ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข
เก้าอี้นั่งถ่าย FS896

 

 

 

-ควรมีราวยึดเกาะติดที่ผนัง เพื่อให้เกาะพยุงตัวเวลาลุกจากโถ การติดราวปกติจะติดตามขวาง
แต่ผู้เขียนไปเที่ยวและได้เห็นการติดราวแบบดิ่งเพิ่มขึ่นที่บริเวณโถนั่ง ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาโหนตัวขึ้น และมั่นคงยิ่งขึ้น

toilet1 219x300 ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข
ราวติดห้องน้ำตามนอนและตามขวาง

-พื้นปูด้วยวัสดุเนื้อหยาบ หรือ มีแผ่นยางกันลื่น
-ห้องอาบน้ำควรแยก หรือ เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันพื้นห้องน้ำบริเวณอื่นเปียกเวลาอาบน้ำ ควรมีเก้าอี้อาบน้ำ สำหรับนั่งอาบน้ำ หรือกรณีผู้สูงวัยที่เดินไม่สะดวกอาจใช้รถเข็นอาบน้ำเข็นผู้สูงวัยเข้าไปห้องอาบน้ำ

BathBench FOSUN FS798L 211x300 ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข

-มีแสงสว่างพอเพียง มีกระดิ่ง หรือ โทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
-ไม่ควรล๊อกประตูเวลาเข้าห้องน้ำ

ห้องนอน
-ควรอยู่ชั้นล่าง เงียบสงบ แมีแส่งสว่างเพียงพอ ถ้าแสงจ้ามากควรมีม่านบังแสง สวิตซ์ไฟควรเป็นสีสะท้อนแสง อยู่ในตำแหน่งเหมาะสม พื้อนห้องไม่ควรขัดมัน หรือสะท้อนแสง
– เตียงนอน ความสูงอยู่ในระดับนั่งแล้ววางเท้าถึงพื้น และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ที่นอนไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป
-เก้าอี้มีพนักพิง มีที่วางแขน ความสูงพอเหมาะ

 thing

 

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่่องใช้
จัดเก็บให้เป็นระเบียบ ไม่ควรย้ายที่บ่อย และไม่ขวางทางเดิน เพราะจะทำให้สะดุดและหาล้มง่าย หมั่นตรวจอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้  เช่น แว่นตา ไม้เท้าผู้สูงอายุ รถเข็นผู้สูงวัย เป็นต้น
อุปกรณ์เสริม เครื่องใช้ที่ควรมีไว้  เข่น
เครื่องชั่งน้ำหนัก เพี่อตรวจดูน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง  การที่นำหนักลดหรือเพิ่มวัยเกินไป ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง บางครั้งบ่งบอกถึงความผิดปกติของโรคต่างๆ เข่น เบาหวาน ไทรอยด์  ควรชั่งน้ำหนักทุกวัน ในสภาวะที่เหมือนกัน เช่น ขณะตื่นนอน (ปัจจุบันมีเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมวัดมวลน้ำ ไขมัน มวลกระดูก )

mixWEIGHTAPPARATUS S 1 ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข
เครื่องชั่งน้ำหนัก
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

เครื่องวัดความดันโลหิต เนื่องจากผู้สูงวัย มักมีโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงควรวัดความดันโลหิตผู้สูงวัยอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล

Bloodpressuremonitorcover2 300x103 ดูแลผู้สูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด กรณีผู้สูงวัยมีโรคเบาหวาน
ชุดปฐมพยาบาล
เก้าอี้นั่งถ่าย ไว้ในห้องนอน กรณีห้องน้ำอยู่ไกลจากห้องนอน หรือ กระบอกลองปัสสาวะ หม้อนอน กรณีลุกไม่สะดวก และ มีคนเฝ้า
กระดิ่งกดเรียก ควรวางไว้ใกล้ตัว เข่น หัวเตียง

 

 

 

 

 

 

**************โปรดติดตามตอนต่อไป*************

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.