การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน

posted in: topic, topic-health | 0

 

การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน

                ก่อนจะแต่งงานควรมีการเตรียมตัว เช่น ตรวจสุขภาพ ศึกษาด้านต่างๆเช่น วางแผนครอบตรัว เพิ่มเติม

  

marriege cake 1 261x300 การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน

   #prepare

การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน

            การเริ่มต้นที่ดีถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างครอบครัว ข้อแนะนำสำหรับหนุ่มสาว ก่อนตัดสินใจจะแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่

ศึกษาซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
    การตรวจร่างกาย
    การตรวจทางห้องปฏิบัตการ
        การตรวจค้นหาโรคสำคัญ
        เอกซเรย์ปอด
        ตรวจเลือด
        การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ได้รับความรู้และขอคำปรึกษาด้าน
        การวางแผนครอบครัว
        เพศศึกษาในชีวิตคู่     
   
          
ศึกษาซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย ทั้งด้านนิสัย พื้นฐานครอบครัว ความรู้ และอื่นๆ นอกจากนี้ควรได้รับคำปรึกษาด้านเพศศึกษาในชีวิตคู่ การวางแผนครอบครัว


ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างครอบครัวใหม่ ควรตรวจร่างกายทั้งสองฝ่าย ว่าแข็งแรงไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือเป็นโรคที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อความแข็งแรงของลูกน้อยที่จะเกิดมา
      การตรวจร่างกาย ได้แก่ การวัดความดัน การชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูง
          -การวัดความดัน ปัจจุบัน สามารถวัดความดันได้ตามร้านขายยา ศูนย์อนามัย รพ.ต่างๆ หรือบางบ้านอาจมีเครื่องวัดความดันโลหิตอยู่ประจำบ้านเพราะปัจจุบันราคาไม่สูง
               กรณีวัดความดันแล้วผิดปกติทั้งสูงหรือต่ำเกินไป ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อดำเนินการรักษาและคุมความดันต่อไป
          -การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง เพื่อคำนวณหาค่า BMI และแปรผลต่อไป
      การตรวจทางห้องปฏิบัตการ
         -การตรวจค้นหาโรคเบาหวาน โดยเฉพาะคนที่มีค่า BMI เกินเกณฑ์ และมีประวัติพ่อแม่เป็นเบาหวาน
         -เอกซเรย์ปอดทำให้ทราบถึงโรคปอดที่สามารถติดต่อกันได้
         -ตรวจเลือด
                -กลุ่มเลือด (หมู่เลือด)
                -ความเข้มขันหมู่เลือด เพื่อดูว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่
                -โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคซิฟิลิส และ เอดส์
                -ไวรัสตับอักเสบบี เพราะเป็นโรคที่อาจไม่มีอาการแสดงใดๆ แต่สามารถติดต่อถึงกันและติดต่อไปยังลูกในครรภ์ได้
         -การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
                การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นโรคที่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น เช่น ไวรัสตับอักเสบบี การฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับฝ่ายหญิงที่ยังไม่เคยฉีด
                การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันที่สตรีควรได้รับเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระยะตั้งครรภ์ 1-4 เดือน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทารก
                การฉีดวัคซีนบาดทะยัก

-ได้รับความรู้และขอคำปรึกษาด้าน
         –การวางแผนครอบครัว ควรมีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับครอบครัว ว่าจะมีลูกกี่คน เมื่อใด แต่ละคนควรห่างกันเท่าไร สำหรับวิธีคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น กินยาเม็ดคุมกำเนิด ใช้ถุงยางอนามัย ใช้ยาคุมกำเนิดแบบฝัง สามารถปรึกษาได้จากหลายหน่วยงาน เช่น เภสัชกรประจำร้านยา สาธารณสุข โรงพยาบาล
         -เพศศึกษาในชีวิตคู่

       ขอบคุณบทความบางส่วนจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

logoGERTEXmix 1 300x20 การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน

mix instrument 1 300x31 การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.