โรคอุจจาระร่วงจาก Rotavirus

posted in: topic | 0

 

โรคอุจจาระร่วงจาก Rotavirus

โรต้าไวรัส -Rotavirus เป็น เชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง ส่วนใหญ่มักหายเองได้ กลุ่มที่มีอาการรุนแรงของโรคมากกว่ากลุ่มอื่น คือกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

อาการของ โรคอุจจาระร่วงจากโรต้า ไวรัส

– อาเจียน

– มีไข้ ( วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ บ่อยๆ)

– ท้องเสียถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ

– หลังจากนั้นจะมีอาการท้องเดินหรือท้องร่วงอย่างรุน แรง

ปกติ สามารถหายเองได้ เมื่อผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีการ ทดแทน น้ำและเกลือแร่สำหรับท้องเสีย อย่างเพียงพอ 

4 สัญญาณเดือนที่ควรไปพบแพทย์

  1. มีอาการซึมไม่มีแรงมือเท้าเย็น
  2. มีอาการอาเจียนมากหรือถ่ายมากผิดปกติ
  3. มีปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยเกิน 6 ชั่วโมง
  4. มีอาการปากแห้งตาโหล ร้องไห้ไม่มีน้ำตา หรือเด็กเด็กจะมีกระหม่อมบุ๋ม

*** หากมีอาการข้างต้นควรรีบไปพบแพทย์ไม่ควรซื้อยากินเอง*******

ขอขอบคุณ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 

 

logoGERTEXmix 1 โรคอุจจาระร่วงจาก Rotavirus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.