การตรวจร่างกาย

posted in: topic, topic-health | 1

  การตรวจร่างกาย          การตรวจร่างกายควรตรวจประจำ เช่น การชั่งน้ำหนัก การวัดความดัน การตรวจเลือดดูระดับไขมัน ดูระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มเติม การตรวจร่างกาย                check การตรวจร่างกาย            การตรวจสุขภาพประจำ ทั้งการสังเกต การเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากภายนอก การใช้เครื่องมือตรวจ เช่น การวัดความดัน ด้วยเครื่องวัดความดัน การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องวัดน้ำตาล การวัดส่วนสูงด้วยที่วัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก การตรวจสุขภาพทางห้องปฎิบัติการ ทำให้สามารถพบโรคบางโรคตั้งแต่เริ่ม … Continued