การตรวจร่างกาย

posted in: topic, topic-health | 1

 

การตรวจร่างกาย

         การตรวจร่างกายควรตรวจประจำ เช่น การชั่งน้ำหนัก การวัดความดัน การตรวจเลือดดูระดับไขมัน ดูระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มเติม

การตรวจร่างกาย

           health check 1 การตรวจร่างกาย

   check

การตรวจร่างกาย

           การตรวจสุขภาพประจำ ทั้งการสังเกต การเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากภายนอก การใช้เครื่องมือตรวจ เช่น การวัดความดัน ด้วยเครื่องวัดความดัน การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องวัดน้ำตาล การวัดส่วนสูงด้วยที่วัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก การตรวจสุขภาพทางห้องปฎิบัติการ ทำให้สามารถพบโรคบางโรคตั้งแต่เริ่ม และสามารถรักษาได้ทันท่วงที
การตรวจลักษณะทั่วไป เป็นการตรวจลักษณะภายนอกทั่วไปที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า เช่น อ้วนขึ้น ผอมลง สีผิว ซีด แห้ง มีจ้ำ เป็นขุย หรืออื่นๆที่ผิดไปจากเดิมหรือไม่ สุขภาพผมเป็นอย่างไร ผมแห้งกรัง ร่วงเป็นกระจุกหรือไม่
การตรวจร่างกายเบื้องต้น ด้วยเครื่องมือง่ายๆ ที่มีประจำบ้าน การชั่งน้ำหนัก ประจำ เพื่อวิเคราะห์สภาวะ อ้วนผอม ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก ปัจจุบันมีหลายประเภท ทั้งที่ใช้สปริง และ ดิจิตอล ปัจจุบันราคาไม่สูงมาก สามารถซื้อหาใช้ได้ การวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยเฉพาะในเด็ก ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ มีหลายประเภทให้เลือก เช่น แบบใช้ปรอท ราคาต่ำ เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลวัดเป็นตัวเลข มีหลายแบบ เช่นดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์วัดที่หน้าผาก ที่รักแร้ ที่รูหู การวัดความดันโลหิต ด้วยเครื่องวัดความดัน มีหลายประเภททั้ง เครื่องวัดความดันแบบปรอท ข้อดีคือ ไม่ต้องใช้ถ่าน ทนทาน ราคาถูก แต่วิธีการวัดค่อนข้างยุ่งยาก การอ่านค่าจากระดับปรอท ค่าที่อ่านได้ เฉพาะค่าความดันบน(systolic)และล่าง(diastolic pressure) แต่ไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ใช้สะดวก ค่าที่วัดได้ ทั้งค่าความดัน และการเต้นของหัวใจ
การตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ สำหรับคนปกติควรพบคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายปีละ 1-2 ครั้ง โดยแพทย์จะเป็นผู้ นัด การตรวจในห้องปฏิบัติการที่พบบ่อย เข่น ระดับกลูโคสในเลือด ระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด ครีเอตินิน
contactME 1 การตรวจร่างกาย

mix instrument 1 300x31 การตรวจร่างกาย

  1. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ทั้งแบบดิจิตอล,คานเลื่อน,สปริง @gertex

    […] การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายควรจะตรวจอย่างสม่ำเสมอ และมีระยะเวลาเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ การตรวจร่างกายต้องตรวจหลายรายการ เช่น ชั่งน้ำหนัก ตรวจเลือด และอื่นๆ เพิ่มเติม […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.