การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน

posted in: topic, topic-health | 0

การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน การเริ่มต้นที่ดีถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างครอบครัว ข้อแนะนำสำหรับหนุ่มสาว ก่อนตัดสินใจจะแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ ศึกษาซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน     การตรวจร่างกาย     การตรวจทางห้องปฏิบัตการ         การตรวจค้นหาโรคสำคัญ         เอกซเรย์ปอด         ตรวจเลือด         การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้รับความรู้และขอคำปรึกษาด้าน         การวางแผนครอบครัว         เพศศึกษาในชีวิตคู่                     –ศึกษาซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย ทั้งด้านนิสัย พื้นฐานครอบครัว ความรู้ และอื่นๆ นอกจากนี้ควรได้รับคำปรึกษาด้านเพศศึกษาในชีวิตคู่ การวางแผนครอบครัว –ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างครอบครัวใหม่ ควรตรวจร่างกายทั้งสองฝ่าย ว่าแข็งแรงไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือเป็นโรคที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อความแข็งแรงของลูกน้อยที่จะเกิดมา       การตรวจร่างกาย ได้แก่ การวัดความดัน การชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูง           -การวัดความดัน ปัจจุบัน สามารถวัดความดันได้ตามร้านขายยา ศูนย์อนามัย … Continued