ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง

posted in: topic, topic-health | 0

              เมื่อต้องใช้ยาลดความดันในการรักษาความดันสูง ควรทราบถึง ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผลการรักษาและการควบคุมโรคได้ผลดี ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น การพบแพทย์ตามนัด , การรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงอย่างถูกวิธี ,การวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ, การออกกำลังกาย, การระวังเรื่องอาหาร บทความนี้จะกล่าวถึง ข้อควรปฎิบัติเมื่อต้องใช้้ยาลดความดันโลหิตสูง ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติเมื่อต้องใช้้ยาลดความดันโลหิตสูง   รับประทานยาให้ตรงเวลาทุกวัน เช่น ถ้าทานหลังอาหารเช้า ก็ทานหลังอาหารเช้าทุกวัน อย่าสลับไปทานหลังอาหารเช้าบ้าง กลางวันบ้าง เย็นบ้าง เพราะจะทำให้สับสนว่าทานยาหรือยัง หรือลืมทานยา และการออกฤทธฺ์ของยาไม่สมำเสมอ กรณีลืมรับประทานยาลดความดันโลหิตสูง ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลารับประทานครั้งต่อไป ให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่า ควรมียาสำรองให้เพียงพอ … Continued