ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง

posted in: topic, topic-health | 0

              เมื่อต้องใช้ยาลดความดันในการรักษาความดันสูง ควรทราบถึง ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผลการรักษาและการควบคุมโรคได้ผลดี


hypotension drug1 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง

  • ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น การพบแพทย์ตามนัด , การรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงอย่างถูกวิธี ,การวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ, การออกกำลังกาย, การระวังเรื่องอาหาร

    บทความนี้จะกล่าวถึง ข้อควรปฎิบัติเมื่อต้องใช้้ยาลดความดันโลหิตสูง

ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติเมื่อต้องใช้้ยาลดความดันโลหิตสูง

 

hypotension drug15 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
ตรงเวลาทุกวัน

รับประทานยาให้ตรงเวลาทุกวัน เช่น ถ้าทานหลังอาหารเช้า ก็ทานหลังอาหารเช้าทุกวัน อย่าสลับไปทานหลังอาหารเช้าบ้าง กลางวันบ้าง เย็นบ้าง เพราะจะทำให้สับสนว่าทานยาหรือยัง หรือลืมทานยา และการออกฤทธฺ์ของยาไม่สมำเสมอ

hypotension drug6 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
ลืมกินยา

กรณีลืมรับประทานยาลดความดันโลหิตสูง ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลารับประทานครั้งต่อไป ให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่า

hypotension drug7 1 150x120 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
สำรองยา

ควรมียาสำรองให้เพียงพอ กรณีต้องเดินทางไกล หรือไปในที่ต่างถิ่น เพราะอาจหายาที่จำเป็นต้องใช้ไม่ได้

hypotension drug81 1 150x114 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
พบแพทย์ตามนัด

ควรพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ 

hypotension drug11 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

กรณีเข้ารับการผ่าตัดหรือทำฟัน ต้องแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ามีโรคความดันสูงและกำลังใช้ยาลดความดันอะไรอยู่

hypotension drug14 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียร

เมือรับประทานยาแล้วเกิดอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ หน้ามืดมืนงง เวลาเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว ควรเปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆ

hypotension drug9 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
ตั้งครรภ์-ให้นมบุตร

หากกำลังตั้งครรรภ์ หรือ ให้นมบุตร ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ โดยเฉพาะกรณีตั้งครรภควร์แจ้งให้แพทย์ทราบทันที

hypotension drug5 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
ห้ามบดยา

ไม่ควรบด แบ่ง หรือ เคี้ยวเม็ดยา เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรืออาจทำให้ได้รับพิษของยา จากการที่ยาจะออกฤทธิื์เร็วและแรงเกินไป ยกเว้นแพทย์สั่ง

hypotension drug10 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
ไม่ใช้ยาร่วมกับคนอื่น

ห้ามใช้ยาลดความดันร่วมกับผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นใช้ หรือใช้ยาลดความดันของคนอื่น

hypotension drug13 1 150x150 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
ห้ามเปลี่ยนยาหรือหยุดยาเอง

ไม่ควรเปลี่ยนยาหรือลดยาเอง ทุกครั้งที่เปลี่ยนยา หรือจะลดเพิ่มยา ควรปรึกษาแพทย์ และต้องกินยาต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเอง

 

 

logoGERTEXmix 1 300x20 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง

mix instrument 1 300x31 ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.