วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต

posted in: topic, topic-health | 0

  วิธีวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ,การแปรผลจากความดันโลหิตที่วัดได้                       กล่าวถึงวิธีนั่งและวัดความดันที่ถูกต้อง และ การแปรผลค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต  value   วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต   หัวข้อค่าความดันโลหิตที่วัดได้                      จากเครื่องวัดความดัน มี 2 ค่า หรือที่ทั่วไปเรียกว่า ค่าความดันโลหิตบนและล่าง ตัวอย่างค่าความดัน 120/90 อ่านได้ว่า ค่าความดันโลหิตบนเท่ากับ … Continued