รถเข็นผู้ป่วย-ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน-ล้อยางลม

  รถเข็นผู้ป่วย-ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน-ล้อยางลม               แตกต่างในแง่ความเหมาะสม การดูแล ขนาดที่มีขาย การซ่อมแซม เพิ่มเติม      unlike รถเข็นผู้ป่วย-ข้อแตกต่างระหว่างล้อยางตัน-ล้อยางลม รถเข็นคนไข้ล้อยางตัน รถเข็นคนไข้ล้อยางลม -เหมาะกับการเข็นบนพื้นเรียบ เพราะพื้นขรุขระจะกระเทือนกว่ายางลม -เวลาเข็นบนพื้นขรุขระจะกระเทือนน้อยกว่ารถเข็นคนไข้ยางตัน ส่วนพื้นเรียบไม่กระเทือนเช่นกัน -ดูแลรักษาง่ายกว่าล้อยางลม เพราะไม่ต้องคอยสูบลม -การดูแลรักษายากกว่ารถเข็นยางตัน เพราะต้องคอยสูบลมเวลานิ่ม -มีทั้งรถเข็นล้อเล็กและล้อใหญ่ -มีเฉพาะรถเข็นคนไข้ล้อใหญ่ -เวลาล้อเสียล้อใหญ่เปลี่ยนเฉพาะยางได้ ส่วนล้อเล็กต้องเปลี่ยนทั้งล้อ -เวลาล้อเสียเปลี่ยนเฉพาะยางได้