สัญญาณเตือนภัยสุขภาพ

posted in: topic, topic-health | 1

สัญญาณเตือนภัยสุขภาพ            ความผิดปกติของร่างกาย เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัย  เราควรให้ความสำคัญกับความผิดปกติร่างกายบางอย่าง เช่น  น้ำหนักลดเร็ว อ่อนเพลีย เพิ่มเติม        #alamsymtom สัญญาณเตือนภัยสุขภาพ            เราควรให้ความสำคัญสำหรับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความผิดปกติที่จะกล่าวถึงนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่า ร่างกายเริ่มมีความผิดปกติอาจเกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันสูง เส้นเลือดอุดตัน ฯลฯ -น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว เช่น สัปดาห์ละ 2-3สัปดาห์ โดยมิได้ตั้งใจลดน้ำหนัก ข้อแนะนำคือ ควรมีเครื่องชั่งน้าหนักไว้ที่บ้าน และชั่งน้ำหนักทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ … Continued