6วิธีห่างไกลCOVID-19

  6วิธีห่างไกลCOVID-19                บทความกล่าวถึงป้องกันอย่างไร ให้ห่างไกล covid-19  เช่น ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอด ไม่ควรยืนเบียดกันโดยไม่ทิ้งระยะห่าง เพิ่มเติม       #clovid 6วิธีห่างไกลCOVID-19 1 กินร้อน หนึ่งในหนึ่งใน 6วิธีห่างไกลCOVID-19               ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า อาหารที่ซื้อกลับบ้านบางชนิด ถ้าอุ่นซ้ำได้ ควรอุ่นใหม่ก่อนทาง เช่น ถั่วลิสงต้มควรนึ่งอีกครั้งก่อนทาน จะได้ฆ่าเชื้อที่ติดมากับเปลือก … Continued