โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน

posted in: topic, topic-health | 1

  โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย  เป็นโรคที่มีสาเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อายุที่มากขึ้น เพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิง และสาเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น การควบคุมความดันสูงในผู้ป่วยความดันสูง การควบคุมเรื่องอาหาร ซึ่งจะกล่าวละเอียดในบทความนี้ โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันและยืดหยุ่นได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีไขมมันเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้สะดวก หรือหยุดชะงักไป ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ หัวใจวาาย และอาจเสียชีวิตได้                    ขอบคุณรูปจาก แผ่นพับสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร และสปสช. ปัจจัยเสียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด -อายุที่มากขึ้น -กรรมพันธ์ มีพ่อ … Continued