โรคอุจจาระร่วงจาก Rotavirus

posted in: topic | 0

  โรคอุจจาระร่วงจาก Rotavirus โรต้าไวรัส -Rotavirus เป็น เชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง ส่วนใหญ่มักหายเองได้ กลุ่มที่มีอาการรุนแรงของโรคมากกว่ากลุ่มอื่น คือกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ อาการของ โรคอุจจาระร่วงจากโรต้า ไวรัส – อาเจียน – มีไข้ ( วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ บ่อยๆ) – ท้องเสียถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ – หลังจากนั้นจะมีอาการท้องเดินหรือท้องร่วงอย่างรุน แรง ปกติ สามารถหายเองได้ เมื่อผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีการ ทดแทน น้ำและเกลือแร่สำหรับท้องเสีย อย่างเพียงพอ  4 สัญญาณเดือนที่ควรไปพบแพทย์ มีอาการซึมไม่มีแรงมือเท้าเย็น มีอาการอาเจียนมากหรือถ่ายมากผิดปกติ มีปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยเกิน 6 ชั่วโมง … Continued