เบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องใส่ใจ

  เบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องใส่ใจ                 บทความเกี่ยวกับโรคเบาหวาน : ชนิดเบาหวาน อาการแทรกซ้อนของเบาหวาน ข้อปฏิบัติตนเมือเป็นเบาหวาน   เบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องใส่ใจ คนที่เป็นเบาหวาน เนื่องจาก -ขาดอินซูลิน -หรือประสิทธิภาพอินซิลิน ลดลง ทำให้น้ำตาลกลูโคสไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้เหมือนปกติ น้ำตาลกลูโคสจึงเหลือค้างอยู่ในเลือดมาก และมีระดับสูงกว่าปกติ     เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแล ใส่ใจ ทั้งด้าน อาหาร การดูแลตนเอง ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การรับประทานหรือฉีดยาสมำเสมอ การดูแลระดับน้ำตาลในเลือด  เนื่องจาก มีอาการแทรกซ้อนกระทบหลายระบบ … Continued