ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

posted in: topic, topic-health | 0

ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย ควรออกแบบให้นั่งได้เวลาถ่าย ไม่ควรให้เตี้ยเกิน หรือ ต้องนั่งยองๆ เพราะจะทำให้ลุกไม่ขึ้น หรือ เข่าเสื่อมได้  เพิ่มเติม

toiletforelder ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

   toilet ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

  • ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นแบบโถนั่งioilet bowl1 1 150x150 ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย
  • กรณีที่เป็นโถแบบนั่งยองควรมีเก้าอี้นั่งถ่ายครอบก่อนนั่งtoilet chair ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

 

 

  • ควรมีราวติดที่ผนังใกล้ที่นั่งถ่าย เพื่อให้เกาะพยุงตัวเวลาลุกจากโถ การติดราวปกติจะติดตามขวาง แต่ผู้เขียนไปเที่ยวและได้เห็นการติดราวแบบดิ่งเพิ่มขึ่น ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาโหนตัวขึ้น

และมั่นคงยิ่งขึ้น toilet2 300x225 ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

 

logoGERTEXmix 1 ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.