พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช

 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช

        ด้วยทิวทัศน์สวยงาม อากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพาผู้สูงวัยเที่ยว

TOUR WHEELCHAIR29 1 150x120 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
TOUR WHEELCHAIR19 e1444015739397 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช TOUR WHEELCHAIR20 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
TOUR WHEELCHAIR21 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช TOUR WHEELCHAIR22 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
TOUR WHEELCHAIR23 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช TOUR WHEELCHAIR24 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
TOUR WHEELCHAIR25 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช TOUR WHEELCHAIR26 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
TOUR WHEELCHAIR27 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช

 

 

 

 

 

าผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช

        อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก–แม่สอด) ห่างจากตัวอำเภอเมืองตากประมาณ 35 กิโลเมตร ซึ่งประกาศทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 954 (พ.ศ.2524) เนื้อที่ประมาณ 79,550 ไร่ และประกาศทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อ–ห้วยตากฝั่งขวา ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 145 (พ.ศ.2509) เนื้อที่ประมาณ 85, 700 ไร่ รวมเนื้อที่สองอำเภอ 165,250 ไร่ หรือ 264.4 ตารางกิโลเมตร ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพียง 93,125 ไร่ หรือ 149 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบอยู่เพียงเล็กน้อย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 800–900 เมตร ยอดสูงสุดอยู่ที่ดอยมณฑา บ้านห้วยช้างไล่ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,027 เมตร มีแนวเทือกเขาถนนธงชัยผ่านกลางอุทยานแห่งชาติตามแนวตะวันออกเฉียงใต้–ตะวันตกเฉียงเหนือ ลักษณะเป็นสันปันน้ำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองตากกับอำเภอแม่สอด เป็นต้นกำเนิดของห้วยสำคัญๆ ทางด้านอำเภอแม่สอด จำนวน 10 ห้วย ไหลไปรวมกันเป็นห้วยแม่ละเมาลงสู่แม่น้ำเมย ทางด้านอำเภอเมืองตากมีจำนวน 7 ห้วย ซึ่งไหลมารวมเป็นห้วยแม่ท้อ แล้วไหลลงสู่แม่น้ำปิงอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี( อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 3 องศาเซลเซียส ) มีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นทะเลหมอกที่สวยงามตลอดแนวเขาทั่วไปในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวอีกด้วย

เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเทีอกเขาสลับซับซ้อนทิวทัศน์สวยงาม มีต้นไม้ใหญ่มาก อากาศเย็นตลอดปี ประกอบกับมีทางเดินธรรมชาติที่ราบเรียบเข็นคนสูงอายุได้สะดวก

ทางเดินชมธรรมชาติระหว่างที่ทำการอุทยานและทางสู่ต้นกระบากใหญ่ จะมีทิวทัสน์ที่สวยงามมีเสียงนกต่างๆ มีจุดพักชมวิวให้นั่งเป็นระยะ จึงหมาะกับการพาผู้ใหญ่เดินหรือนั่งรถเข็นผู้สูงอายุู

นอกจากนี้รอบๆอุทยานยังมีที่เที่ยวอีกหลายแห่งที่สามารถพาท่านนั่งรถเข็นคนสูงวัยเที่ยวได้ อาทิ โครงการหลวงดอยมูเซอ ตลาดจำหน่ายพืชผลการเกษตร ตลาดริมเมย

าผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช

        รถเข็นเดินทาง ควรเป็นรถเข็นน้ำหนักเบา พับเก็บได้เหมาะกับการท่องเที่ยว

รถเข็นเดินทางรุ่นต่างๆ

รถเข็นเดินทาง-travelwheelchair 
FS804LABJ 1 3 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราชFS800LAJ 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
PHW863LABJ 2 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราชPHW871LBJ 2 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
FS805LABJword 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราชFS871LBJnewest 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
FS879LAJ 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราชPHW868LAJnew 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช
FS907LABH1new 1 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราชbackMenu 150x150 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช

logoGERTEXmix 1 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอท.ตากสินมหาราช

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.