ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย

 

ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี

puthachai16 1 ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย

วัดพระพุทธฉาย เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดสระบุรี นอกเหนือจากวัดพระพุทธบาทที่ควรพาผู้ใหญ่มาทำบุญ วัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขาพุทธฉายในเขตุอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ปรากฏรอยภาพเงาพระพุทธเจ้าในลักษณะประทับยืน อยู่บนชะง่อนผา และรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา ทั้งรอยภาพเงาและพระพุทธบาทค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดให้สร้างเป็นมหาเจดีย์สถาน มีพระมณฑปสวมรอยพระพุทธบาทไว้ และโปรดให้สร้างสังฆารามให้เป็นสถานที่สักการะของพุทธศาสนิกชน ต่อมาในปี 2537 ได้มีการซ่อมแซมมณฑปหลังเก่า และได้มีการย้ายรอยพระพุทธบาทจำลองออก และทุปซ่อมแซมพื้น จึงพบ รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ใต้กองทรายหยาบ ปัจจุบัน รอยพระพุทธบาทเบื้องขวาประดิษฐานอยู่ภายใต้มณฑปน้อย บนยอดเขา
นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปจอดบนยอดเขา และเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีทางราดให้เข็นรถเข็นผู้สูงอายุ จึงไม่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุ แต่เหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังพอเดินขึ้นบันไดได้โดยอาจใช้ไม้เท้าเป็นตัวช่วยพยุงให้มั่นคงและเหนื่อยน้อยลงได้

พระอุโบสถ

puthachai1 1 201x300 ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย

puthachai2 1 ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย puthachai4 1 ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย

รอยพระพุทธบาทเบื้องขวาประดิษฐานอยู่ภายใต้มณฑปน้อยบนยอดเขา

puthachai13 1 150x150 ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย puthachai5 1 150x150 ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย

เมื่อชมและสักการะพระพุทธบาท พระหยกขาว และหลวงพ่อโต บนยอดเขาแล้ว ให้วนรถลงมาจอดด้านล่าง บริเวณเชิงเขาเพื่อสักการะพระพุทธฉาย

puthachai9 1 300x225 ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย

บริเวณเชิงเขาซึ่งมีอนาบริเวณกว้างขวางและร่มรี่นไปด้วยต้นไม้ใหญ๋มากมาย เป็นที่ตั้งของมณฑปพระพุทธฉาย ภายในมณฑปปรากฎภาพเงาพระพุทธฉายเป็นรอยสีแดงจางๆบนหน้าผา มีตำนานเล่าขานเชื่อกันว่าในอดีตกาล องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรด นายพรานฆาฎกะ ซึ่ง มีทิฎฐิมานะสันดานหยาบ จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับภิกขุฆาฎกะได้ทูลขอติดตามไปด้วย แต่พระพุทธองค์ได้ห้ามไว้ เพื่อต้องการให้พระภิกขุ ช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนา พระภิกขุจึงทูลขอสิ่งเคารพสักการะไว้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอิทธิปาฎิหาร ให้เงาของพระองค์ติดไว้ ณ. เงื้อมเขา จึงปรากฎเป็นรูปเงาของพระพุทธเจ้าตราบจนทุกวันนี้

ปัจจุบันพระพุทธฉายนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ต่างแวะเวียนมาสักการะ ปิดทองบนผาหินอย่างไม่ขาด ถือเป็นวัดสำคัญของจังหวัดสระบุรี

logoGERTEXmix 1 300x20 ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยววัดพระพุทธฉาย

ไม้เท้าเพื่อการท่องเที่ยวและพยุงร่างกายผู้สูงวัย

 

2 Responses

  1. gertex thailand

    การเที่ยวและทำบุญที่วัดพระพุทธฉาย สำหรับผู้สูงวัยควรนำไม้เท้าติดตัวไปด้วย จะสะดวกในการเดินมากขึ้น แต่ไม่เหมาะที่จะนำรถเข็นไป เพราะทางขึ้นเป็นบันไดหลายแห่ง หรือถ้าจะนำไป ต้องเป็นรถเข็นที่เบา เพราะต้องหิ้วตามเมือสลับให้ท่านเดิน

  2. 5สถานที่แนะนำพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวสระบุรี @gertex 022828342

    […] วัดพุทธฉาย ตั้งอยู่เชิงเขาพุทธฉายในเขตุอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ปรากฏรอยภาพเงาพระพุทธเจ้าในลักษณะประทับยืน อยู่บนชะง่อนผา และรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา  เหมาะพาผู้สูงวัยนั่ง รถเข็นเดินทาง เที่ยว บทความ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.