ติดต่อเวลามีปัญหา

posted in: GERTEXhomepage | 0

ติดต่อเวลามีปัญหา ได้ทั้งโดยตรงกับทางบริษัท และ ติดต่อผ่านหน่วยงานราชการ ติดต่อ

   #contact

 

       กรณีซื้อสินค้าแล้วมีปัญหามีขั้นตอนการร้องเรียนดังนี้

                     1 ติดต่อบริษัทเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล ได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

ติตต่อบ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก.

                           

2 กรณีไม่พอใจในการแก้ปัญหาสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน 1166

Leave a Reply