ควบคุมไขมันร้ายสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด

posted in: topic, topic-health | 0

  ควบคุมไขมันร้ายสาเหตหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด  นำมาซึ่งการเสียชีวิต และ พิการ   สาเหตุ  การป้องกัน เพิ่มเติม highcholesterol ควบคุมไขมันร้ายสาเหตหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด          ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด นำมาซึ่งการเสียชีวิต และ พิการ ต้องนอนบนเตียงคนไข้ หรือ นั่งรถเข็นคนป่วยตลอดเวลา  ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน เสียทั้งสุขภาพจิต เสียเวลาดูแลผู้ป่วย เสียเงินรักษา การดูแลป้องกันต้องเริ่มจากการควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และอื่นๆ บทความนี้จะกล่าวถึงการควบคุมและรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันเลวในเลือดสูง ไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) ไขมันในเลือด ประมาณ 80% สร้างขึ้นที่ตับ โดยมีปัจจัยในการสร้างมากน้อยจาก  -พันธุกรรม ผู้ที่มีญาติสายตรงเช่น คุณพ่อเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ55ปี … Continued

โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน

posted in: topic, topic-health | 1

  โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือดกับการป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย  เป็นโรคที่มีสาเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อายุที่มากขึ้น เพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิง และสาเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น การควบคุมความดันสูงในผู้ป่วยความดันสูง การควบคุมเรื่องอาหาร ซึ่งจะกล่าวละเอียดในบทความนี้ โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันและยืดหยุ่นได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีไขมมันเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้สะดวก หรือหยุดชะงักไป ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ หัวใจวาาย และอาจเสียชีวิตได้                    ขอบคุณรูปจาก แผ่นพับสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร และสปสช. ปัจจัยเสียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด -อายุที่มากขึ้น -กรรมพันธ์ มีพ่อ … Continued