เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP

posted in: product-weightap. | 0

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 200 กก.  วัดส่วนสูงระหว่าง 60-210 ซม. เพิ่มเติม เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP             #TCS-200LP เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP รับน้ำหนักสูงสุด 200 กก. ความละเอียด 50 กรัม ขนาดฐาน 29*39 cm. หน่วย กิโลกรัม (Kg) / ปอนด์ (lb) หน้าจอ LCD แสดงน้ำหนัก และ ดัชนีมวลกาย … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง,เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีที่วัดส่วนสูงในตัว เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล ใช้ในโรงเรียน ใช้ในหน่วยงาน  แบ่งตามการทำงานดังนี้  เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล ,  เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบสปริง , เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบคานเลื่อน  รายละเอียดเพิ่มเติม   เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง    เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง #WeighAndHeight เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง  *สั่งซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก*    *สั่งซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก*    *สั่งซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก*    *สั่งซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก*                   ข้อแตกต่างของเครื่องชั่งน้ำหนักทั้ง 3 ชนิดต่างกันที่ เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงระบบดิจิตอล ชั่งง่าย การแสดงผลเป็นตัวเลข อ่านง่าย แต่ข้อเสียคือต้องใช้ไฟฟ้า , ส่วนเครื่องชั่ง-วัดส่วนสูงระบบสปริง การแสดงผลบนหน้าปัดเป็นเข็มชี้ยังตัวเลข ความชัดเจนในการอ่านน้อยกว่ารุ่นดิจิตอล … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

posted in: topic | 1

เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?  คำถามต่างๆเกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักอย่างเดียว เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้งแบบดิจิตอล สปริง คานเลื่อน                  เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-คำถาม        เครื่องชั่งน้ำหนักคน ? #question   คำถาม  เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงและแบบดิจิตอลต่างกันอย่างไร จะหาเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงไว้ประจำวัดห่างไกล ไฟดับประจำ ใช้แบบไหนดีครับ คำตอบ เครื่องชั่งน้ำหนักคน ที่มีในท้องตลาด มี 3 ระบบ คือ ระบบดิจิตอล ระบบสปริง และระบบตุ้มเลื่อน  … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้

posted in: topic | 1

 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้  กล่าวถึงวิธีชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง แบบสปริงและแบบดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้      เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้  #use     1  ดึงที่วัดส่วนสูงขึ้น ให้สูงพอที่จะวัดส่วนสูง       2  ขึ้นชั่งน้ำหนัก ควรถอดรองเท้าก่อนชั่งน้ำหนัก ดูสเกลให้ตรงศูนย์ ถ้าไม่ตรงให้ปรับที่ปุ่มปรับใต้แป้น ตำแหน่งต่างกันตามแต่ละรุ่น 3   ปรับที่วัดส่วนสูงให้แนบศีรษะ  4   อ่านน้ำหนักที่แป้นชั่งน้ำหนัก  อ่านสวนสูงที่ไม้วัด                            … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด

posted in: topic | 1

หน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  ในแต่ละประเทศจะใช้หน่วยของน้ำหนักและหน่วยความสูงที่เหมือนกัน หรือ ต่างกัน หน่วยน้ำหนัก และ หน่วยความสูงในเครื่องชังน้ำหนักคน แบ่งเป็นหน่วยใหญ่ คือ ระบบเมตริก และ ระบบอิมพีเรียล   หน่วยที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง       –  ระบบเมตริก ประเทศจำนวนมากใช้ระบบนี้                 น้ำหนักเป็น กรัม , กิโลกรัม                  ความยาว เป็น เซ๊นติเมตร … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200 วัดน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม  วัดความสูงได้ระหว่าง 70-190 เซ็นติเมตร  รายละเอียด เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงRCS-200#rcs-200 ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200 เครื่องชั่งระบบ DIGITAL ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 200 กิโลกรัม (kg.) 440 ปอนด์ ( lbs) ความละเอียด 0.1 kg. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200 วัดความสูงได้ระหว่าง 70-190 cm. ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  220 V   DC 6 V น้ำหนักเครื่อง 11.8 … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-160

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-160  ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 160 กก. วัดส่วนสูงได้ 70-190 ซม. รายละเอียด    #RGZ-160 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-160     เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-160-160#RGZ-160 ข้อมูลจำเพะของเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-160 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-160 เครื่องชั่งน้ำหนักระบบสปริง ชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 160 กิโลกรัม (kg.) การแบ่งสเกลน้ำหนักต่ำสุด ( grad-graduated ) 0.5กิโลกรัม ความสามารถในการวัดส่วนสูง 70-190 เซ็นติเมตร การแบ่งสเกลส่วนสูงต่ำสุด 0.5 เซนติเมตร เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-160 น้ำหนัก 24 Kg. พื้นฐานที่ยืน … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-120

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-120 ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก. รายละเอียด  เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-120   เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-120 #RGZ-120 ข้อมูลจำเพะของ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-120 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริงRGZ-120 เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดสปริง ชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 120 กิโลกรัม (kg.) การแบ่งสเกลน้ำหนักต่ำสุด ( grad-graduated ) 0.5กิโลกรัม (1ขีด) ความสามารถในการวัดส่วนสูง 70-190 เซ็นติเมตร การแบ่งสเกลส่วนสูงต่ำสุด 0.5 เซนติเมตร พื้นฐานที่ยืน (กxย) 270 x 375 มม ขนาด (กxยxส) 286 … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบตุ้มเลื่อนRGT-200

รายละเอียด เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบตุ้มเลื่อนRGT-200 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบตุ้มเลื่อนRGT-200          เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบตุ้มเลื่อนRGT-200#RGT-200 ข้อมูลจำเพาะ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบตุ้มเลื่อนRGT-200 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบตุ้มเลื่อนRGT-200 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงระบบคาน ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 200 กิโลกรัม (kg.) 440 ปอนด์ ( lbs) การแบ่งสเกลน้ำหนักต่ำสุด ( grad-graduated ) 0.1 กิโลกรัม (1ขีด) ความสามารถในการวัดส่วนสูง 75-200 เซ็นติเมตร การแบ่งสเกลส่วนสูงต่ำสุด 0.5 เซนติเมตร พื้นที่ฐานยืน (ยxก) 375×270 มม. … Continued

การตรวจร่างกาย

posted in: topic, topic-health | 1

การตรวจสุขภาพประจำ ทั้งการสังเกต การเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากภายนอก การใช้เครื่องมือตรวจ เช่น การวัดความดัน ด้วยเครื่องวัดความดัน การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องวัดน้ำตาล การวัดส่วนสูงด้วยที่วัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก การตรวจสุขภาพทางห้องปฎิบัติการ ทำให้สามารถพบโรคบางโรคตั้งแต่เริ่ม และสามารถรักษาได้ทันท่วงที – การตรวจลักษณะทั่วไป เป็นการตรวจลักษณะภายนอกทั่วไปที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า เช่น อ้วนขึ้น ผอมลง สีผิว ซีด แห้ง มีจ้ำ เป็นขุย หรืออื่นๆที่ผิดไปจากเดิมหรือไม่ สุขภาพผมเป็นอย่างไร ผมแห้งกรัง ร่วงเป็นกระจุกหรือไม่ –การตรวจร่างกายเบื้องต้น ด้วยเครื่องมือง่ายๆ ที่มีประจำบ้าน การชั่งน้ำหนัก ประจำ เพื่อวิเคราะห์สภาวะ อ้วนผอม ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก ปัจจุบันมีหลายประเภท ทั้งที่ใช้สปริง และ ดิจิตอล … Continued