เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงTCS250LP

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS-250LP

 

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS-250LP

            เครื่องชั่งระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง หน้าจอLCD แสดงน้ำหนัก ส่วนสูง และ BMI ดัชนีมวลกาย ชั่งได้สูงสุด 250 กก. วัดความสูงได้ระหว่าง 60-210 ซม.  เพิ่มเติม 

TCS250LP เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS 250LP

  TCS250LP

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS-250LP

-รับน้ำหนักได้สูงสุด 250 กก. / ความละเอียด : 50 กรัม

-ขนาดฐาน 29×39 ซม.
AntiSlideMat เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS 250LP

-หน่วย กิโลกรัม (kg) / ปอนด์ (lb)

-หน้าจอ LCD แสดงค่า BMI (ดัชนีมวลกาย)
LCDdisplay เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS 250LP

-มาตรฐาน CE

-ขนาดเครื่องชั่ง 29x52x103 ซม.

-มีสเกลวัดส่วนสูงตั้งแต่ 60 ซม.-210 ซม.

-น้ำหนักเครื่องชั่ง 13.4 กก.

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงรุ่นใกล้เคียง

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง 
TCS250LP 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS 250LPเครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS 250LP
weightappJSA 180 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS 250LPเครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS 250LP
backMenu 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TCS 250LP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.