เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200 วัดน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม  วัดความสูงได้ระหว่าง 70-190 เซ็นติเมตร  รายละเอียด

 

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200

weight app .RCS 200 1 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงRCS-200#rcs-200

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200

 • เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200 เครื่องชั่งระบบ DIGITAL
 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 200 กิโลกรัม (kg.) 440 ปอนด์ ( lbs)
 • ความละเอียด 0.1 kg.
 • เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200 วัดความสูงได้ระหว่าง 70-190 cm.
 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  220 V   DC 6 V
 • น้ำหนักเครื่อง 11.8 kg.
 •  
 • caution small2 1 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200
 • สินค้าใกล้เคียงกับ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS-200

 • เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง 
  TCS250LP 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200เครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200
  weightappJSA 180 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200เครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200
  backMenu 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200

 

weight apparatus1 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200

gertex instrument 1 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิตอลRCS 200

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.