3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด

posted in: Uncategorized | 0

  3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด            3 อุปกรณ์การแพทย์ที่ควรมีเตรียมไว้ประจำบ้านเในยุคโควิช19   ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว เครื่องวัดความดันโลหิต รายละเอี่ยดเพิ่มเติม  #4covid 3อุปกรณ์การแพทย์ควรมียุคโควิด           เนื่องจากอาการเบื้องต้นที่พบของผู้ป่วยโควิดที่พบบ่อยคือ ไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย นอกจากนี้อาการที่พบไม่บ่อย เช่น ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี อาการส่วนใหญ่สังเกตได้ ยกเว้นไข้ซึ่งต้องวัดด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย(เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย)       … Continued

เลือก เครื่องวัดความดัน อย่างไรให้เหมาะสำหรับผู้สูงวัย

เครื่องวัดความดัน อย่างไรให้เหมาะกับผู้สูงวัย  เนื่องจากปัจจุบันมีหลายรุ่น หลายคุณสมบัติ ทำให้ตัดสินใจลำบากในการเลือกซื้อ เพิ่มเติม  bloodpressuremoniter เลือก เครื่องวัดความดัน ให้เหมาะสำหรับผู้สูงวัย           การเลือกเครื่องวัดความดันสำหรับผู้สูงวัย  มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึง เพื่อให้ได้เครื่องวัดความดันที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยผู้นั้น -ปัจจัยด้านความเที่ยงตรง แม่นยำ           ควรเลือกเครื่องวัดความดันโลหิตที่เชื่อถือได้ มีการรับรองมาตรฐานเช่น มาตรฐานCE ซื้อจากร้านหรือบริษัทที่มีบริการหลังขาย เพราะเครื่องวัดความดันเมื่อใช้ไปต้องมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเป็นระยะ -ปัจจัยเรื่องราคา               ปัจจุบันเครื่องวัดความดันมีหลายช่วงราคา ตั้งแต่ไม่ถึงพันบาท พันกว่าบาท … Continued

ของขวัญสุขภาพวันแม่

posted in: 4mom, topic | 0

  ของขวัญสุขภาพวันแม่                  ของขวัญวันแม่จัดรายการพิเศษ เช่น รถเข็นผู้สูงวัย เพิ่มเติม      #motherday ของขวัญสุขภาพวันแม่​       รถเข็นเดินทางพาแม่เที่ยว FS804LABJ ไม้เท้าเพื่อการเดินที่มั่นคงของแม่ เครื่องวัดความดันโลหิตKP7520                   จัดรายการวันแม่  รถเข็นเดินทางFS804LABJ       รถเข็นผู้สูงวัยFS809       … Continued

โรคหัวใจและหลอดเลือด

posted in: topic, topic-health | 1

  โรคหัวใจและหลอดเลือด               อาการ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน   โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่เกิดจากการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด (malformation of the heart or the large blood vessels near the heart ) เหตุที่เราต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับโรคนี้ เนื่องจาก โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุหลักของการตายอันดับ 1 ของโลก ทุกๆ 15 นาที มีคนไทยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในคนไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 … Continued

การตรวจร่างกาย

posted in: topic, topic-health | 1

  การตรวจร่างกาย          การตรวจร่างกายควรตรวจประจำ เช่น การชั่งน้ำหนัก การวัดความดัน การตรวจเลือดดูระดับไขมัน ดูระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มเติม การตรวจร่างกาย                check การตรวจร่างกาย            การตรวจสุขภาพประจำ ทั้งการสังเกต การเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากภายนอก การใช้เครื่องมือตรวจ เช่น การวัดความดัน ด้วยเครื่องวัดความดัน การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องวัดน้ำตาล การวัดส่วนสูงด้วยที่วัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก การตรวจสุขภาพทางห้องปฎิบัติการ ทำให้สามารถพบโรคบางโรคตั้งแต่เริ่ม … Continued