เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W    เพิ่มเติม     #7F-3W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-3W  เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก  ช่วงการไหล 0.5 -3 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน 93+3% ความดันออกสูงสุด 45 +5 kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa ความดัง ไม่เกิน 55 เดซิเบล มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน … Continued

oxygen ออกซิเจน

posted in: topic, topic-health | 0

  oxygen ออกซิเจน  คุณสมบัติ ภาวะพร่องออกซิเจน อาการ เพิ่มเติม    oxygen Oxygen ออกซิเจน – ออกซิเจน เป็นก๊าซหลักที่มีอยู่มากในกลุ่มสารประกอบทางเคมืต่างๆบนผิวโลก ในอากาศมีก็าซออกซิเจน อยู่ถึง 21 % – ก๊าซออกซิเจน มีคุณสมบัติเป็นก็าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส – ก๊าซออกซิเจนมีความสำคัญต่อมนุษย์ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร้อนและพลังงานแก่ร่างกาย ดังนั้นออกซิเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต กล่าวคือ -ออกซิเจนใช้ในขบวนการเผาผลาญสารอาหารต่างๆให้เป็นพลังงาน หากเซลของอวัยวะใดขาดออกซิเจน  อาจทำให้อวัยวะนั้นๆตายได้ -ออกซิเจนมีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆในร่างกาย  เช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค เป็นตัวช่วยขจัดของเสียออกจากร่างกาย ผ่านกระบวนการเผาผลาญร่างกาย –ร่างกายได้รับออกซิเจนจากการหายใจ โดยการทำงานของกลไกของระบบประสาท และระบบสารเคมี   –มีผู้ป่วยอยู่จำนวนหนึ่งที่เสี่ยงต่อภาวะการขาดออกซิเจน … Continued

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

posted in: topic, topic-health | 0

  ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน             ความหมายของ oxygen ภาวะพร่องออกซิเจนของร่างกาย อาการเมื่อเกิดภาวะพร่องออกซิเจน วิธีแก้ไข รายละเอียดเพิ่ม ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน      #oxygen ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน  – ออกซิเจน เป็นก๊าซหลักที่มีอยู่มากในกลุ่มสารประกอบทางเคมืต่างๆบนผิวโลก ในอากาศมีก็าซออกซิเจน อยู่ถึง 21 % – ก็าซออกซิเจน มีคุณสมบัติเป็นก็าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส – ก็าซออกซิเจนมีความสำคัญต่อมนุษย์ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร้อนและพลังงานแก่ร่างกาย ดังนั้นออกซิเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต – รางกายได้รับออกซิเจนจากการหายใจ โดยการทำงานของกลไกของระบบประสาท และระบบสารเคมี ภาวะพร่องออกซิเจน ( … Continued