ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

posted in: topic, topic-health | 0

 

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

            ความหมายของ oxygen ภาวะพร่องออกซิเจนของร่างกาย อาการเมื่อเกิดภาวะพร่องออกซิเจน วิธีแก้ไข รายละเอียดเพิ่ม

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

Oxygen 300x300 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

     #oxygen ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

 – ออกซิเจน เป็นก๊าซหลักที่มีอยู่มากในกลุ่มสารประกอบทางเคมืต่างๆบนผิวโลก ในอากาศมีก็าซออกซิเจน อยู่ถึง 21 %

– ก็าซออกซิเจน มีคุณสมบัติเป็นก็าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

– ก็าซออกซิเจนมีความสำคัญต่อมนุษย์ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร้อนและพลังงานแก่ร่างกาย ดังนั้นออกซิเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต

– รางกายได้รับออกซิเจนจากการหายใจ โดยการทำงานของกลไกของระบบประสาท และระบบสารเคมี

ภาวะพร่องออกซิเจน ( Hypoxia )

หมายถึงภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อันแนื่องจากสภาวะต่างๆ ดังนี้

สาเหตุ 

ภาวะพร่องออกซิเจน
( Hypoxia )

oxygen1 1 1 150x145 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
การเดินทาง,อาศัยในที่สูง
oxygen1 10 1 150x136 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
บริเวณที่มีมลพิษ
oxygen1 6 1 150x150 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
เล่นกีฬาและออกกำลังกาย
oxygen1 4 1 150x150 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
ภาวะเครียด
oxygen1 7 1 150x123 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมาก
oxygen1 51 1 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
คนสูงอายุ
oxygen1 2 1 150x150 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
การสูบบุหรี่
oxygen1 3 1 150x134 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
oxygen1 9 1 150x140 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
ภาวะติดเชื้อ

เป็นสาเหตุให้การทำงานของร่างกายและสมองบกพร่อง เกิดอาการต่างๆ กล่าวคือ

– ผู้ที่อยู่ในภาวะพร่องออกซิเจน จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ มืนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียร ร้อนๆหนาวๆ วูบวาบตามตัว มือเท้าชา ตาพร่ามัว เคลิ้มผัน

-สำหรับอาการผิดปกตที่ผู้อื่นสังเกตเห็นจากผู้ที่อยู่ในภาวะพร่องออกซิเจนคือ สังเกตุเห็นการหายใจเร็วและลึกขึ้น อาการเขียวคล้ำ การทำงานของกล้ามเนื้อไม่ประสานกัน และอาจหมดสติในที่สุด

  ผู้ที่อยู่ในภาวะพร่องออกซิเจน จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ มืนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียร ร้อนๆหนาวๆ วูบวาบตามตัว มือเท้าชา ตาพร่ามัว เคลิ้มผันอาการที่ผู้อยู่ในภาวะออกซิเจนรู้สึกและอาการแสดงออกภายนอกที่ผู้อื่นสังเกตุเห็น เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ ในการป้องกันอาการรุนแรงที่จะตามมาจากการขาดออกซิเจน โดยสามารถทดแทนออกซิเจนได้ทัน โดยให้อยู่ในที่ที่ไม่แออัด คลายเสีือผ้าที่รัดออก ถ้ามีออกซิเจนกระป๋อง ก็สามารถพ่นให้คนไข้หายใจ หรืออาจให้ออกซิเจนจากแท้งออกซิเจน หรือเครื่องผลิตออกซิเจน กรณีที่มีเตรียมไว้ที่บ้าน

         สรุปผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะร่างกายขาดออกซิเจนหรือได้รับออกซิเจนไม่เพียงพออ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ซึมเศร้า กระสับกระส่าย มึนศีรษะ ความจำเสื่อมหรือสูญเสียความทรงจำ การไหลเวีนโลหิตบกพร่อง การย่อยและดูดซึมอาหารบกพร่อง มีกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานร่างกายลดลง การดิตเชื้อง่ายขึ้น ผู้อยู่ในภาวะพร่องออกซิเจนบางคนจำเป็นต้องใช้เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน เพื่อไม่ให้เกิดภาะวการขาดออกซิเจน เพราะการขาดออกซิเจน มากๆ อาจเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

logoGERTEXmix 1 300x20 ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.